12.12.2019

Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? – o relacjach pracowników z przełożonymi

Przełożony pełni ogromną rolę w kształtowaniu zaangażowania pracowników.

Relacje z nim mają istotne znacznie dla całego funkcjonowania zatrudnionej w firmie osoby, gdyż to przede wszystkim on ponosi odpowiedzialność za motywowanie pracownika, delegowanie mu zadań oraz przekazywanie informacji, także tych zwrotnych. Wykorzystując technikę ankiety zapytaliśmy polskich pracowników z różnych firm o to, jak oceniają oni swoje relacje z przełożonymi.

Kluczowym elementem relacji pracownik – przełożony jest darzenie się wzajemnym szacunkiem. Zapytaliśmy pracowników, czy czują się oni traktowani właśnie w ten sposób przez swoich bezpośrednich przełożonych. Rezultat okazał się bardzo pozytywny, ponieważ aż 91% pracowników przebadanych w 2017 roku za pośrednictwem platformy Zmotywowani.pl przyznało, że są traktowani z szacunkiem przez swojego przełożonego. Co ciekawe, 52% ankietowanych twierdzi, że szacunek przełożonego jest dla nich ważniejszy niż dodatkowa premia, zaś taką premię ceni sobie bardziej 23% respondentów. Zakładając, że los pracownika w dużej mierze zależy od decyzji jego przełożonego, bardzo istotna jest kwestia zaufania podwładnego do przełożonego i jego działań. Bez takiego zaufania ludzie mogą odczuwać niepewność i dyskomfort, które z pewnością wpływają negatywnie na zaangażowanie. 87% ankietowanych zadeklarowało, że ufa decyzjom podejmowanym przez przełożonego, co należy uznać za wynik korzystny. Mniejszym zaufaniem darzone jest kierownictwo, w przypadku którego o 19% mniej respondentów potwierdziło, że ma zaufanie do jego decyzji. Interesujące jest również to, że aż 76% badanych uważa, że decyzje bezpośredniego przełożonego są podyktowane tylko i wyłącznie zwiększeniem efektywności pracy. Mimo tego dużego zaufania do decyzji przełożonych, zdecydowanie mniejsza grupa ankietowanych (67%) uznaje, iż ich działania stanowią dla nich gwarancję zatrudnienia na najbliższe 3 lata. Za taki stosunkowo niższy, ale cały czas dość pozytywny wynik, można „winić” świadomość rynkową pracowników.

Przełożony nie tylko często decyduje o losie swoich podwładnych, ale ważną jego powinnością jest też pobudzanie ich do działania, korygowanie błędów, wskazywanie drogi rozwoju. Podstawą doskonalenia i korygowania powinna być konstruktywna, oparta na wnikliwej obserwacji informacja zwrotna. 79% badanych na platformie w 2017 stwierdziło, że ich przełożony przekazuje im konstruktywne informacje na temat ich pracy. Oprócz przekazywania feedbacku zadaniem przełożonego jest wspieranie – 71% ankietowanych pracowników przyznało, że otrzymują od swojego przełożonego takie konieczne do efektywnej pracy wsparcie. Można sobie zadać pytanie, czy to wystarczy? Zdecydowanie nie. Oczywiście wewnętrzna motywacja pracowników ma nieocenioną siłę, jednak bez zewnętrznego motywowania przez przełożonych i ona może w pewnym momencie osłabnąć. Dlatego właśnie kolejnym kluczowym zadaniem przełożonego w stosunku do pracownika, można by rzec należącym do wielkiej trójki obok feedbacku i wpierania, jest właśnie motywowanie. 78% respondentów deklaruje, że przełożony potrafi ich zmotywować do działania. Istnieje pewna grupa badanych, która przyznała, że przełożony ich demotywuje. Nie jest to wprawdzie duży udział, bo tylko 11% respondentów, jednak istnienie takiego zjawiska należy uznać za niepokojące. Ważne nie jest tylko samo motywowanie, ale i sposób, w jaki się to robi. Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie, który styl motywowania odpowiada temu, który stosują ich przełożeni. Mieli do wyboru opcję: motywowania poprzez cele, sprzedaż, wyniki, siłę, nagrody oraz poprzez wsparcie, mentoring, szkolenia, zaufanie i współpracę, czyli styl bardziej „miękki”. Jak pokazują badania, o 21% więcej ankietowanych wybrało opcję drugą. Trzeba podkreślić, że jest to rezultat pozytywny, szczególnie dlatego, że aż 92% respondentów jest też zdania, że wsparcie, szkolenia, zaufanie i współpraca są czynnikami budującymi ich inspirację do pracy. Można mieć zatem nadzieję, że poprzez taki sposób motywowania pracownicy czują się także inspirowani – nadzieję taką potwierdzają wyniki badania, zgodnie z którymi 85% respondentów z platformy Zmotywowani.pl przyznaje, że ich przełożony potrafi zainspirować podwładnych do działania (podobna część respondentów wskazała także „miękki” styl motywowania).

Oprócz motywowania, informacji zwrotnej i wspierania trzeba pamiętać o jeszcze jednej ważnej funkcji przełożonego – nagradzaniu, szczególnie tym mającym niematerialną formę. Jak pokazują badania Zmotywowani.pl 68% respondentów czuje się doceniona przez swojego przełożonego. Nie jest to zły wynik, jednak jest to obszar, nad którym przełożeni powinni nadal pracować.

Podsumowując wyniki badań, nie jest to zapewne ani przyjaźń, ani kochanie…niemniej jednak pracownicy oceniają swoje relacje z przełożonymi pozytywnie. Czują się przez nich szanowani, większość z nich ma zaufanie do ich decyzji, a także uważa, że otrzymuje właściwy feedback i wsparcie, czują się motywowani do działania.

Katarzyna Gabryjończyk
Specjalista ds. badań zaangażowania w Zmotywowani.pl/Enpulse,
doktorantka na Wydziale Nauk Ekonomicznych, uzyskała dyplom
magistra Zarządzania SGH oraz licencjata Socjologii UW. Posiada
kilkuletnie doświadczenie badawcze, zarówno w obszarze
samodzielnie prowadzonych badań, jak i w ramach współpracy
z firmami badawczymi. Autorka kilkunastu publikacji naukowych.

Zobacz inne artykuły

26.05.2021

Jak przeprowadzić burzę mózgów w zespole?

Nowe

08.09.2020

Zaangażowanie: antybiotyk czy suplement diety? Enpulse na HR Tech Summit 2020

20.01.2021

Jak wspierać rozwój pracowników?

Możesz też za darmo przetestować wszystkie funkcje Enpulse przez 30 dni!

Wypróbuj za darmo

Zapisz się do newslettera i otrzymuj
darmowe materiały o zaangażowaniu!

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
Zamknij