Testuj Enpulse przez 30 dni!

Na podany adres e-mail otrzymasz link do darmowego konta demonstracyjnego.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych, którym jest ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365926, NIP: 5222961576, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych, adres e-mail enpulse@enpulse.eu, [„Administrator”], moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, kodu pocztowego miejsca zamieszkania, numeru telefonu komórkowego (o ile go posiadam i chcę go udostępnić), adresu e-mail, w celu realizacji badania testowego poprzez moduł „DEMO ENPULSE” znajdującym się na stronie www.enpulse.eu [„Badanie”]. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu dostępu do DEMO ENPULSE, zgodnie z zasadami udostępnionymi na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.enpulse.eu z zastrzeżeniem, iż wyniki Badania DEMO stanowią jedynie materiał informacyjny, nieistotny statystycznie i zostaną przedstawione w sposób uniemożliwiający identyfikacje mojej osoby przez osoby trzecie. Jednocześnie, mając na względzie treść Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) [„Ustawa”] oświadczam, że zapoznałem się z poniższymi informacjami. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych? Przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, to jest na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Komu Administrator będzie ujawniać moje dane osobowe? Moje dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes Administratora, bądź gdy wyrażę na to zgodę. Ponadto, moje dane mogą być ujawniane dostawcom usług hostingowych oraz podmiotom wspierającym działania Administratora takim jak firmy księgowe i współpracujące z Administratorem kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator będzie ujawniać w/w podmiotom moje dane osobowe zawsze z poszanowaniem ich bezpieczeństwa, nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator zapewnia, iż będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenie na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO i Ustawy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365926, NIP: 5222961576, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych, adres e-mail enpulse@enpulse.eu, informacji handlowych dotyczących badania realizowanego zgodnie z jego regulaminem znajdującym się na stronie www.enpulse.eu. Informacje handlowe będą przesyłane na podany przeze mnie adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365926, NIP: 5222961576, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 50.000 złotych, adres e-mail enpulse@enpulse.eu, informacji marketingowych zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie www.enpulse.online. Informacje będą przesyłane na podany przeze mnie adres e-mail.

Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
Zamknij