Personvernerklæring

nettstedet www.enpulse.eu

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Administratoren for personopplysninger samlet inn via nettstedet enulse.eu er Zmotywowani.pl, hovedkontoradresse: ul. ARBEIDERS FORSVARSKOMITÉ 56, 02-146 WARSZAWA, adresse for tjeneste:, innført i entreprenørregisteret under KRS-nummer: 0000365926, NIP: 522-29-61-576, REGON: 142598734, med aksjekapital på beløpet: PLN 50 000, adresse e-post: info@enpulse.eu, heretter referert til som "Administratoren", som også er tjenesteleverandøren. , Forretningssted: ul. ARBEIDERENS FORSVARSKOMITÉ 56, 02-146 WARSZAWA, adresse for tjeneste: ul. WORKERS DEFENSE COMMITTEE 56.02-146 WARSZAWA, NIP: 522-29-61-576, REGON: 142598734, e-postadresse: info@enpulse.eu, heretter referert til som "Administratoren".

2. Personopplysninger som samles inn av Administrator via nettsiden, behandles i samsvar med EU-parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og på fri flyt av slike data og opphevelse av direktiv 95/46/EF (General Data Protection Regulation), heretter referert til som GDPR og personopplysningsloven av 10. mai 2018.

TYPE BEHANDLET PERSONDATA, FORMÅL OG OMFANG AV DATAINNSAMLING

1. FORMÅL MED BEHANDLING OG JURIDISK GRUNNLAG. Administratoren behandler personopplysninger via nettstedet enulse.eu i tilfelle:

a.ved hjelp av kontaktskjemaet av brukeren. Personopplysninger behandles på grunnlag av art. 6 sek. 1 lit. f) GDPR som administrators legitime interesse

2. TYPE BEHANDLET PERSONOPPLYSNINGER. Administratoren behandler følgende kategorier av brukerens personopplysninger: Navn og etternavn, E-postadresse, Telefonnummer,

3. PERIODE FOR ARKIVERING AV PERSONDATA. Brukernes personlige data lagres av administratoren:

a. Dersom grunnlaget for databehandling er oppfyllelse av kontrakten, så lenge det er nødvendig for å utføre kontrakten, og etter det i en periode tilsvarende foreldelsesfristen. Med mindre en særskilt bestemmelse bestemmer noe annet, er foreldelsesfristen seks år, og for krav om periodiske ytelser og krav knyttet til drift av virksomhet - tre år.

b. Dersom grunnlaget for databehandling er samtykke, så lenge samtykket ikke tilbakekalles, og etter tilbakekall av samtykke for en tidsperiode som tilsvarer foreldelsesfristen for krav som kan reises av Administrator og som kan reises mot ham. Med mindre en særskilt bestemmelse bestemmer noe annet, er foreldelsesfristen seks år, og for krav om periodiske ytelser og krav knyttet til drift av virksomhet - tre år.

4. Ved bruk av nettsiden kan tilleggsinformasjon lastes ned, spesielt: IP-adressen som er tildelt brukerens datamaskin eller den eksterne IP-adressen til internettleverandøren, domenenavn, nettlesertype, tilgangstid, type operativsystem.

5. Brukere kan også samle inn navigasjonsdata, inkludert informasjon om lenker og lenker der de bestemmer seg for å klikke eller andre aktiviteter som utføres på nettstedet. Det juridiske grunnlaget for denne typen aktivitet er Administratorens legitime interesse (artikkel 6 (1) (f) i GDPR), som består i å tilrettelegge for bruken av tjenester levert elektronisk og å forbedre funksjonaliteten til disse tjenestene.

6. Det er frivillig å oppgi personopplysninger fra brukeren.

7. Personopplysninger vil også bli behandlet på en automatisert måte i form av profilering, forutsatt at bruker samtykker i det iht. 6 sek. 1 lit. a) GDPR. Konsekvensen av profilering vil være å tildele en profil til en gitt person for å ta avgjørelser om ham eller for å analysere eller forutsi hans preferanser, atferd og holdninger.

8. Administratoren er spesielt nøye med å beskytte interessene til registrerte personer, og sørger spesielt for at dataene som samles inn av ham er:

a.behandlet i samsvar med loven,

b. samlet inn for spesifiserte, lovlige formål og ikke gjenstand for videre behandling som er i strid med disse formålene,

c. saklig korrekte og adekvate i forhold til formålene de behandles og lagres for i en form som tillater identifikasjon av personer de forholder seg til, ikke lenger enn det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Brukernes personlige data gis til tjenesteleverandører som brukes av Administratoren når de kjører nettstedet. Tjenesteleverandører som personopplysninger overføres til, avhengig av kontraktsmessige ordninger og omstendigheter, eller er underlagt Administratorens instruksjoner med hensyn til formål og metoder for databehandling (behandlere) eller definerer uavhengig formålene og metodene for behandlingen deres (administratorer).

2. Brukernes personopplysninger lagres kun innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

RETT TIL KONTROLL, TILGANG OG KORRIGERE EGNE DATA

1. Den registrerte har rett til tilgang til sine personopplysninger og rett til å rette, slette, begrense behandling, rett til å overføre data, rett til å protestere, rett til å trekke tilbake samtykke når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen, som ble gjort på grunnlag av samtykke før tilbaketrekkingen.

2. Rettslig grunnlag for brukerens forespørsel: Tilgang til data - art. 15 GDPR Dataretting - art. 16 GDPR. Sletting av data (den såkalte retten til å bli glemt) - art. 17 GDPR. Begrensning av behandling - art. 18 GDPR. Dataoverføring - art. 20 GDPR. Innvending - Art. 21 GDPR Tilbaketrekking av samtykke - art. 7 sek. 3 GDPR.

3. For å utøve rettighetene nevnt i punkt 2, kan du sende en passende e-post til følgende adresse: info@enpulse.eu.

4. I tilfelle brukeren har rettighetene som følge av rettighetene ovenfor, oppfyller administratoren forespørselen eller nekter å etterkomme den umiddelbart, men ikke senere enn innen en måned etter å ha mottatt den. Imidlertid, hvis - på grunn av kompleksiteten til forespørselen eller antall forespørsler - administratoren ikke vil være i stand til å oppfylle forespørselen innen en måned, vil den møte dem innen de neste to månedene, og informere brukeren innen en måned etter mottak av forespørsel - om den tiltenkte forlengelsen av fristen og begrunnelsen.

5. Hvis det blir funnet at behandlingen av personopplysninger bryter med bestemmelsene i GDPR, har den registrerte rett til å sende inn en klage til presidenten for personvernkontoret.

"COOKIES"

1. Administratorens nettsted bruker "informasjonskapsler".

2. Installasjon av "informasjonskapsler" er nødvendig for riktig levering av tjenester på nettstedet. «Cookies»-filene inneholder informasjon som er nødvendig for at nettsiden skal fungere, og gir også mulighet til å lage generell statistikk over besøk på nettstedet.

3. Nettstedet bruker følgende typer "informasjonskapsler": permanent

a. "Permanente" informasjonskapsler lagres i brukerens sluttenhet i den tiden som er spesifisert i parametrene for "informasjonskapsler" eller til de slettes av brukeren.

4. Administratoren bruker sine egne informasjonskapsler for bedre å forstå hvordan brukeren samhandler med innholdet på nettsiden. Filene samler informasjon om hvordan brukeren bruker nettstedet, hvilken type side brukeren ble omdirigert fra, og antall besøk og varigheten av brukerens besøk på nettstedet. Denne informasjonen registrerer ikke spesifikke personopplysninger om brukeren, men brukes til å utarbeide statistikk om bruken av nettstedet.

5. Brukeren har rett til å bestemme tilgangen til "informasjonskapsler" til datamaskinen sin ved å velge dem i vinduet i nettleseren. Detaljert informasjon om mulighetene og metodene for å håndtere informasjonskapsler er tilgjengelig i programvareinnstillingene (nettleseren).

SLUTTBESTEMMELSER

1. Administratoren bruker tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelsen av personopplysninger som behandles, tilpasset truslene og kategoriene av data som er beskyttet, og beskytter spesielt dataene mot uautorisert utlevering, fjerning av en uautorisert person, behandling i strid med gjeldende lover og endring, tap, skade eller ødeleggelse.

2. Administratoren sørger for passende tekniske tiltak for å hindre uautoriserte personers innhenting og endring av personopplysninger sendt elektronisk.

3. I saker som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, skal bestemmelsene i GDPR og andre relevante bestemmelser i polsk lov gjelde tilsvarende.