Test Enpuls i 30 dager!

Du vil motta en lenke til gratis demonstrasjonskonto til den oppgitte e-post adressen.

 

 

 

 

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan brukes av administratoren, som er ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o (AS), med hovedkontor i Warszawa, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, registrert i gründerregisteret ført av Warszawa tingrett, XII Økonomi Divisjon, nummer 0000365926, NIP (TIN/Org.nr): 5222961576, med 50 000 PLN i aksjekapital, e-postadresse: enpulse@enpulse.eu, [administrator] Personopplysninger som omfatter fornavn og etternavn, postkode, mobilnummer (dersom jeg eier en mobiltelefon og er villig til å dele det) og e-postadresse, skal behandles for å gjennomføre testundersøkelse gjennom «DEMO ENPULS» modulen, på www.enpulse.eu [«Undersøkelse»]. Mine personopplysninger blir behandlet for å få tilgang til DEMO ENPULSE, i henhold til reglene som er gjort tilgjengelige på nettsiden www.enpulse.eu. Resultater av DEMO-undersøkelsen utgjør kun informasjonsmateriell, ikke statistisk signifikant, og vil bli presentert på en måte som forhindrer identifikasjon av meg. I overstemmelse med Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 fra 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, samt oppheving av personverndirektiv 95/46/EF (GDPR) og personopplysningslov fra 10. mai 2018 (Polsk lovtidend, posisjon 1000) [Lov], bekrefter jeg å ha lest og forstått informasjon nedenfor. Det juridiske grunnlaget for behandling av mine personopplysninger. Personopplysninger gitt til administratoren vil bli behandlet i samsvar med GDPR artikkel 6 ledd 1 bokstav a, det vil si basert på mitt samtykke. Tredjepart administrator kan sende mine personpplysninger til. Personopplysningene mine kan bli gjort tilgjengelig for en tredjepart dersom det foreligger forpliktelser som følge av lovbestemmelser, administratoren skal kunne oppfylle og utøve sine plikter og rettigheter i den grad behandlingen er tillatt etter lov, eller når jeg samtykker. Mine personopplysninger kan gjøres tilgjengelig for leverandører av hostingtjenester samt administratorens støtteenheter og samarbeidspartnere, for eksempel regnskapsbyråer, advokatbyråer eller konsulent- og revisjonsselskaper. Når personopplysningene utleveres/deles med andre, vil administratoren alltid ta hensyn til datas sikkerhet og vil pålegge tredjeparten å holde slike data konfidensielle. Administratoren forsikrer om at kun enheter som gir tilstrekkelige garantier for å oppfylle kravene i GDPR og loven, vil bli valgt som samarbeidspartnere eller tjenesteleverandører. Er jeg forpliktet til å oppgi mine data?

Jeg samtykker til at ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o med hovedkontor i Warszawa, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, registrert i gründerregisteret ført av Warszawa tingrett, XII Økonomi Divisjon, nummer 0000365926, NIP (TIN/Org.nr): 5222961576, med 50 000 PLN i aksjekapital, e-post adresse: enpulse@enpulse.eu, kan oversende kommersiell informasjon angående utført undersøkelse, i henholdt til regelverket på www.enpulse.eu Kommersiell informasjon vil bli sendt til en e-postadresse angitt av meg.

Jeg samtykker til at ZMOTYWOWANI.PL sp. z o.o med hovedkontor i Warszawa, Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa, registrert i gründerregisteret ført av Warszawa tingrett, XII Økonomi Divisjon, nummer 0000365926, NIP (TIN/Org.nr): 5222961576, med 50 000 PLN i aksjekapital, e-post adresse: enpulse@enpulse.eu, kan oversende markedsføringsinformasjon i henholdt til regelverket på www.enpulse.online Markedsføringsinformasjon vil bli sendt til en e-postadresse angitt av meg.

Blogg

Nå er all materiell på Enpulse-nettstedet tilgjengelig kun på polsk. Andre språks versjoner vil bli tilgjengelige snart.