Brukervilkår

for www.enpulse.eu

Undersøkelse elektronisk tjeneste som utgjør et forskningsprogram opprettet av Zmotywowani.pl, iverksatt i samsvar med prinsippene detaljert beskrevet på nettstedet.
Brukervilkår dette dokumentet
Nettsted www.enpulse.eu
Bruker fysisk eller juridisk person som bruker nettstedet.
Zmotywowani.pl Zmotywowani.pl sp. z o.o. (AS) er et aksjeselskap med hovedkontor i Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 56, 02-146 Warszawa, registrert i gründer registeret ført av tingretten i Warszawa, XII Økonomi Divisjon, nummer 0000365926, 50 000 PLN aksjekapital, NIP (TIN/Org.nr): 522-29-61-576, REGON
(EIN):142598734.

  1. Brukervilkåret setter generelle regler for bruk av dette nettstedet.
  2. Zmotywowani.pl er nettstedsadministrator.
  3. Tilgang til og bruk av nettstedet er gratis, med mindre en bestemt del av det, eller en konkret tjeneste er tydelig spesifisert som betalt.
  4. Følgende tekniske krav må være oppfylt for at nettstedet skal kunne brukes:
   1. internettilkobling
   2. installert nettleser, for eksempel Internett Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome;
  5. Muligheten til å bruke nettstedet kan avhenge av individuelle maskinvarekonfigurasjoner og av brukerens eller internetforbindelse leverandørens programvareinnstillinger.
  6. Bruken av nettstedet kan innebære potensielle risikoer. Blant de grunnleggende truslene knyttet til bruk av internett finner vi følgende:
   1. ondsinnet programvare;
   2. spionprogramvare;
   3. phishing etter sensitiv informasjon;
   4. SPAM

For å sikre deg mot ovennevnte trusler anbefaler vi nøye og ansvarlig bruk av innhold
levert av internett og bruk av sikkerhetstiltak (for eksempel brannmur, antivirusprogrammer, kompliserte passord, programoppdateringer, ikke åpne innhold av ukjent opprinnelse).

 1. Det er ikke tillat å legge til og spre ulovlig innhold.
 2. Nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Reglene for behandling av disse er følgende:
  1. Cookies er små tekstfiler som lastes ned og lagres på brukerens datamaskin når en nettside åpnes. Cookies inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, lagringstiden på brukerens datamaskin, samt et unikt nummer.
  2. Zmotywowani.pl er den enheten som plaserer informasjonskapsler på brukerens datamaskin, og har tilgang til dem.
  3. Informasjonskapsler kan brukes til:
   1. å lage statistikk, som muliggjør struktur- og innholdsforbedringer ved å kartlegge og hjelpe å forstå brukers bevegelser på nettstedet,
   2. å opprettholde brukersesjon (etter innlogging) slik at det ikke er behov for innlogging til eventuelle undersider.
   3. å bevare informasjonen til markedsføringsformål.
  4. Nettstedet bruker to typer informasjonskapsler: sesjonsavhengige
   informasjonskapsler (session cookies) og faste informasjonskapsler (persistent cookies). Sesjonsavhengige informasjonskapsler er midlertidige og slettes etter endt sesjon, det vil si når brukeren forlater nettstedet eller lukker nettleseren.
   Faste informasjonskapsler slettes ikke etter endt sesjon. De fleste faste informasjonskapsler har en utløpsdato der de slettes automatisk etter en viss periode. De kan også slettes manuelt.
  5. Som standard tillater nettlesere vanligvis lagring av informasjonskapsler på brukerens datamaskin. Brukeren kan endre innstillinger for bruk av informasjonskapsler, i nettleseren. Brukeren kan slette informasjonskapsler i nettleseren. Det er mulig å blokkere informasjonskapsler. Detaljert informasjon
   om dette gis i hjelpen eller dokumentasjonen til nettleseren.
  6. Begrensninger i bruken av informasjonskapsler kan påvirke nettstedets funksjonalitet.
  7. Informasjonskapsler lagret på brukerens datamaskin kan benyttes av samarbeidende enheter. Dette gjelder spesielt: Google (Google Inc med hovedkontor i USA), Facebook (Facebook Inc. med hovedkontor i USA), Twitter (Twitter Inc. med hovedkontor i USA).
  8. Zmotywowani.pl kan bruke tjenestene til enheter som tillater analyse av nettstedstrafikk.
  9. Zmotywowani.pl kan bruke remarketing, det vil si plassere annonser strategisk, foran personer som tidligere har hatt interaksjon med nettstedet. Forutsetningen for det er aktivering av informasjonskapsler
  10. Brukeren har anledning til å se og redigere informasjon samlet inn av Google annonsenettverk og hentet fra informasjonskapsler, ved hjelp av verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/.
  11. Dersom brukeren ikke ønsker å motta informasjonskapsler kan nettleserens innstillinger endres. Zmotywowani.pl påpeker at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendige for autentisering, sikkerhet, vedlikehold av brukerens preferanser, kan gjøre det vanskelig å bruke nettstedet, eller forhindre bruken av nettstedet helt.
  12. Brukeren kan administrere informasjonskapsler ved å endre innstillinger på nettleseren.
 3. Zmotywowani.pl vil behandle brukerens personlige data for å muliggjøre bruk av nettstedet eller deltagelse i undersøkelsen. Dersom brukeren deltar i undersøkelsen, vil behandlingen
  av personopplysningene bli spesifisert i et eget samtykke
 4. Zmotywowani.pl er administratoren av personopplysninger om brukeren som er en fysisk person..
 5. Bruker, som er fysisk person, må samtykke til behandling av personopplysninger.
 6. Personopplysninger kan overføres til tredje part , for eksempel hostingtjenester leverandører, regnskapsbyråer samt advokatfirmaer, konsulent- og revisjonsselskaper som samarbeider med administratoren.
 7. Personopplysninger lagres så lenge nettstedet er i bruk.
 8. Brukeren har rett til å kreve fra Zmotywowani.pl innsyn i sine personopplysninger, retting, sletting eller begrensning av bruken av disse. Brukeren kan kreve kopi av personopplysningene, kan sette innvendinger mot behandling av disse, og har rett til å overføre data.
 9. Brukeren har rett til å trekke samtykken tilbake, når som helst, uten negative konsekvenser.
 10. Brukeren har rett til å inngi en klage til tilsynsmyndigheter.
 11. Levering av personopplysninger er en betingelse for å kunne bruke nettstedet.
 12. Automatiserte aktiviteter, inkludert profilering kan rettes mot brukeren.
 13. All korrespondanse vedrørende personopplysninger kan sendes av brukeren til epostadresse: info@enpulse.eu
 14. Alle reklamasjoner og spørsmål vedrørende bruken av nettstedet skal sendes på e-post til e-postadresse: info@enpulse.eu. Reklamasjon skal inneholde: navn, etternavn eller firmanavn til brukeren, e-postadresse samt nøyaktig beskrivelse og begrunnelse for klagen. Zmotywowani.pl vil behandle klagen i løpet av 30 dager. Svar sendes i en e-post.
 15. Zmotywowani.pl, eller deres samarbeidspartnere, har eksklusive rettigheter til nettstedet,
  materialer og informasjon, spesielt tekster, navigasjonsløsninger, valg og plassering av
  utvalgte tekster på nettstedet, logoer, grafiske elementer, interaktive applikasjoner, lyd- og videomateriell
 16. Saker som ikke omfattes av dette dokumentet reguleres av bestemmelser i polsk lov.
 17. Forskriften trer i kraft den 01.07.2019.