Well-being

3.1.2024

Well-being (pol. dobrostan) to pojęcie odnoszące się do ogólnego dobrego samopoczucia, obejmującego zdrowie fizyczne, poczucie zadowolenia i satysfakcji z życia, a także poczucie bezpieczeństwa finansowego. W kontekście biznesowym możemy spotkać się z pojęciem „well-being pracowników”, związanym z dbaniem o dobrostan pracowników w miejscu realizacji kariery zawodowej.

Well-being w firmie - na czym polega?

Well-being w przedsiębiorstwie obejmuje kompleksowe podejście osób zarządzających firmą i jej pracownikami, mające na celu dbałość o ich dobre samopoczucie, rozwój osobisty i produktywną codzienną pracę. Według ekspertów, postępowanie zgodnie z zasadami well-beingu może wzmagać zaangażowanie pracowników, polepszając ich kreatywność i produktywność, a także zwiększając lojalność wobec firmy.

Zasady well-beingu w firmie

Well-being to swego rodzaju holistyczne podejście, mające na względzie zdrowie pracowników i ich dobre samopoczucie. Przedsiębiorcy postępujący zgodnie z zasadami well-beingu dbają o budowanie poczucia wspólnoty w firmie, tworząc przyjazne środowisko pracy sprzyjające efektywności, komunikacji i relacjom między pracownikami. Ponadto osoby zarządzające organizacją dbają o realizowanie różnych form wydarzeń integracyjnych, wzmacniających więzi w zespole.

Dbając o dobrostan swoich pracowników, przedsiębiorcy decydują się także na zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki zdrowotnej, obejmującej regularne badania, czy ubezpieczenie członków rodziny. Ponadto zarząd organizuje programy prozdrowotne, zapewniając miejsca aktywności fizycznej i wyznaczając dni w tygodniu, kiedy w firmie promowana jest zdrowa żywność.

Well-being to także wprowadzanie programów uwzględniających różnorodność pracowników i ich zmienne potrzeby. W firmach postępujących zgodnie z zasadami well-beingu można spotkać się ze wsparciem psychologicznym, obejmującym dostęp do mentorów, czy coachów, a także organizację szkoleń z radzenia sobie ze stresem. Warto dodać, że dbając o dobrostan pracownika, przedsiębiorstwa często decydują się także na wprowadzenie elastycznego harmonogramu pracy, czy pracy zdalnej.

Korzyści postępowania zgodnie z zasadami well-beingu

Według ekspertów osoby pracujące w nieprzyjaznym środowisku cechują się mniejszym zaangażowaniem, a także znacznie częściej zmieniają pracę. W zaawansowanych przypadkach zatrudnionym zaczyna doskwierać wypalenie zawodowe. W firmach, które wspierają pracowników i organizują ergonomiczne miejsca pracy, u pracowników można zauważyć zwiększenie satysfakcji z wykonywanych obowiązków i wzrost lojalności w stosunku do firmy, a także wzrost produktywności.

Ponadto, stosując zasady well-beingu, można zaobserwować zmniejszenie liczby dni chorobowych, poprawę kultury organizacyjnej, a także zwiększenie dochodu na pracownika. Organizując programy well-beingowe, można liczyć na poprawę zadowolenia zatrudnionych oraz na postrzeganie firmy jako przyjaznej i odpowiadającej na potrzeby zatrudnionych.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.