Wypalenie Zawodowe Pracowników

22.6.2023

Syndrom wypalenia zawodowego może wystąpić pod wpływem długotrwałego, nieprawidłowo zarządzanego stresu. Wypaleniem zawodowym pracowników nazywamy więc stan, w którym pracownik czuje się niezadowolony, przewlekle zmęczony i zdystansowany do swoich obowiązków zawodowych. Zespół wypalenia zawodowego najczęściej występuje wśród pracowników narażonych na intensywne kontakty z ludźmi. Niemniej, w grupie ryzyka są też osoby wykonujące różnego rodzaju profesje wiążące się z przewlekłym stresem.

Czym jest wypalenie zawodowe?

W definicji trójwymiarowej teorii wypalenia Christiny Maslach wypalaniem zawodowym nazwano psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, obniżonego poczucia dokonań osobistych i depersonalizacji. Stresująca praca powoduje wyczerpanie emocjonalne, a osoba, która chce się chronić przed skutkami wyczerpania, stosuje mechanizm prowadzący do depersonalizacji, przez co dochodzi do obniżenia oceny własnych dokonań w życiu zawodowym i osobistym. Nie zawsze jednak fazy te pojawiają się w przytoczonej kolejności i zdarza się, że niektóre z nich nie występują, co nie oznacza, że nie doszło do wypalenia zawodowego.

Przyczyny wypalenia zawodowego

Symptomy wypalenia zawodowego odnoszą się do warunków i organizacji pracy. Wiążą się z długotrwałym stresem, dużą presją i odpowiedzialnością. Inne przyczyny to przeciążenie pracą, nadmiar obowiązków, brak czasu wolnego, nieumiejętność współpracy lub przyjmowania krytyki, charakter wykonywanej pracy, osobowość pracownika, duża rywalizacja i konflikty w zespole, brak możliwości rozwoju, nadmierne wymagania, stosowanie mobbingu wobec pracowników, tłumienie własnych potrzeb, poczucie niesprawiedliwości, zaburzona komunikacja, sprzeczne wymagania czy złe warunki lokalowe.

Objawy wypalenia zawodowego i jego skutki

Jak rozpoznać wypalenie zawodowe? Wypaleniu zawodowemu może towarzyszyć drażliwość, brak stabilności emocjonalnej, negatywne myśli, ogólne przygnębienie, poczucie bezradności i zaniżona samoocena, a także uczucie osamotnienia.

Wypalonego pracownika można również rozpoznać po:

Wypalenie zawodowe prowadzić może do wyczerpania fizycznego (objawy fizyczne), emocjonalnego, jak i psychicznego. Pracownikowi z syndromem wypalenia zawodowego mogą towarzyszyć bóle głowy, zaburzenia snu, utrata apetytu czy ogólne uczucie wyczerpania oraz zwiększona niepewność, poczucie pustki i braku perspektyw, a także brak możliwości relaksu (nawet w swoim czasie wolnym). Wypalony pracownik ma problemy z pamięcią, myśleniem logicznym oraz starannością podczas wykonywania zadań. Z biegiem czasu może dochodzić do zaniku potrzeby samorozwoju. Skutki wypalenia zawodowego wiążą się ze spadkiem satysfakcji z wykonywanych obowiązków, problemami z zarządzaniem czasem i utrzymaniem koncentracji. Tacy pracownicy mogą również negatywnie wypowiadać się o firmie, w której pracują.

Wypalenie zawodowe to stan prowadzący do pogorszenia zdrowia psychicznego, w tym zaburzeń psychicznych, depresji czy stanów lękowych.

Z powodu wypalenia zawodowego cierpi nie tylko pracownik. Dotyka ono również pracodawcę. Konsekwencją takiego stanu jest spadek wydajności, konflikty w środowisku pracy, częstsze nieobecności i korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, niskie zaangażowanie i spadek kreatywności, niechęć lub obojętność pracownika do wykonywanych zadań, wzrost zgłaszanych skarg, błędy czy większe ryzyko wypadków w pracy.

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy

Aby ustrzec się przed wypaleniem zawodowym należy w pierwszej kolejności skupić się na redukcji stresu, zachować równowagę między życiem zawodowym a życiem prywatnym, nauczyć się dystansu do swojej pracy, stawiać granice i rozpoznawać własne potrzeby, dbać o samorozwój, pasje i kontakty z przyjaciółmi. Warto też skorzystać z profesjonalnej pomocy. Niekiedy należy pomyśleć o zmianie pracy.

O zdrowie psychiczne pracowników powinni zadbać również pracodawcy, przydzielając im adekwatne do umiejętności zadania, zapewniając właściwe warunki pracy, oferując satysfakcjonujące wynagrodzenie, umożliwiając im rozwój zawodowy i budowanie relacji w firmie, a także wspierając pracowników i dając im konstruktywny feedback oraz zapewniając - w miarę możliwości - elastyczny czas pracy.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.