Ocena Zaangażowania Pracownika W Celu Uzyskania Najlepszych Efektów

Magda Pietkiewicz
8 min czytania
18.4.2024

Zaangażowanie pracowników- przeprowadzenie badań daje efekty?

Większość pracodawców ma aktualnie świadomość, że firma to pracownicy, bez ich zaangażowania w pracę osiągniecie sukcesu, może być bardzo trudne, a czasem wręcz niemożliwe. Co ważne, w dużych organizacjach należy, a wręcz trzeba wprowadzić do celów organizacji zlecanie badań zaangażowania.

Wraz ze zrozumieniem, że zaangażowanie pracowników to filar współczesnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, pojawia się potrzeba wykonywania badań i interpretacji wyników..

Cały czas w wielu firmach pokutuje jednak fałszywe założenie, że wystarczy mieć doświadczenie i wiedzę na temat motywowania i zarządzania ludźmi, aby skutecznie móc oddziaływać na ich poziom zaangażowania. „Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać”– ten cytat Petera Druckera, słynnego specjalisty ds. zarządzania dobrze oddaje zasadę, którą powinna kierować się każda organizacja, nie tylko w odniesieniu do elementów tj. produktywność, finanse, ale również właśnie pracowników.

Szczęśliwie, w ostatnich kilkunastu latach coraz więcej osób zaczyna wykorzystywać tę zasadę w praktyce właśnie w odniesieniu do ludzi, a na znaczeniu zyskują badania zaangażowania. To ile firma może zyskać na zwiększeniu poziomu zaangażowania pracowników, można sprawdzić za pomocą naszego kalkulatora, który jest łatwy w użyciu i oszacuje oszczędności i/lub koszty związane z inwestycją w zaangażowanie i satysfakcję pracowników z pracy.

oczekiwania pracowników w naszej firmie

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników? Jak zmieniało się podejście do zaangażowania pracowników?

Na przestrzeni lat zmieniło się nie tylko podejście do samych badań, ale również do zastosowanych metod. Wśród głównych przyczyn ewolucji metod mierzalności i wykonywania badań warto wymienić wchodzenie na rynek nowych pokoleń pracowników oraz zmiany technologiczne, które można zaobserwować w każdej dziedzinie życia. Dziś tradycyjne papierowe ankiety, przeprowadzane raz na rok lub kilka miesięcy mogą nie zdać egzaminu.

Wraz z tym, jak ok. 20 lat temu na rynek pracy zaczęli wchodzić przedstawiciele pokolenia Y, czyli tzw. millenialsów (ur. 1981-1994) -ludzie wychowani w dobie komputeryzacji, rozwoju Internetu, przyzwyczajeni do szybkiego dostępu do informacji, zmieniać zaczęła się też technologia i metody badawcze. Nastąpiło przejście z tradycyjnych ankiet rocznych i tzw. Zaangażowania 1.0. do tych wypełnianych przez Internet, częściej i umożliwiających szybszy, wręcz natychmiastowy feedback (Zaangażowanie 2.0). Jako kolejny krok wskazuje się jeszcze większą automatyzację procesu badawczego i raportowania oraz wykorzystanie technologii AI do opracowywania automatycznych sugestii.

Co robić, aby sprawdzać poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników? Sprawdzone metody badań

Jak poprawić produktywność pracownika i zwiększyć jego motywację do wykonywania swojej pracy? Na rynku aktualnie dostępnych jest wiele rozwiązań, które umożliwiają badanie zaangażowania pracowników, jednak wybierając narzędzie, warto zastanowić się, czy będzie ono dostosowane do aktualnych potrzeb i specyfiki zarówno pracowników, jak i osób zarządzających. Cały czas w wielu badaniach przyjmowana jest zasada badania corocznego lub przeprowadzanego raz na pół roku. Należy jednak zaznaczyć, iż przyjmując takie założenie, można wysnuć wnioski bardziej o aktualnych odczuciach niż o postawie pracownika. Ponadto taka mała częstotliwość ankietowana powoduje dodatkowy problem – długość kwestionariusza.

Aby uzyskać jak najwięcej informacji z jednej ankiety, mają one bardzo wiele pytań, a przez to są męczące dla respondentów, a w konsekwencji ich odpowiedzi są mało wiarygodne. Z drugiej zaś strony zdarzają się krótkie ankiety przeprowadzane rzadko, przy czym nie obejmują one wszystkich kluczowych elementów, które warunkują poziom zaangażowania. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zatem zadawanie mniejszej liczby pytań pracownikom w krótszych interwałach czasowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dużej ilości informacji z różnych okresów przy jednoczesnym małym obciążeniu dla respondenta, Uwzględniając te warunki, optymalne wydaje się zadawanie kilku lub kilkunastu pytań raz w miesiącu celem odpowiedniego zbadania satysfakcji pracowników.

Przeprowadzanie ankiet? Przecież nikt nie lubi ankiet

Jak już wcześniej wspomniano, ważny jest również sposób przeprowadzenia ankiety – powinna mieć elektroniczną formę, dawać możliwość wypełnienia jej w prosty, szybki sposób na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Udział w badaniu nie powinien wymuszać konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Większość pracowników to ludzie przyzwyczajeni do szybkiej, bieżącej komunikacji i wymagający od pracodawców prawie natychmiastowej informacji zwrotnej i reakcji. Tym samym cechą dobrego narzędzia do badania zaangażowania jest aktualizacja wyników w czasie rzeczywistym oraz możliwość bieżącego ich monitorowania przez pracodawców. Nie wszystkie dostępne rozwiązania badawcze odpowiadają na tę potrzebę rynkową - nie posiadają opcji generowania raportów w dowolnym momencie, ale wymagają np. czasu aż specjalnie wyznaczony do tego zespół, opracuje zebrane wyniki.

Ocena zaangażowania pracownika - jak powinien wyglądać raport z badania

Uzyskane raporty nie tylko powinny być możliwe do uzyskania w każdym dowolnym momencie, ale ważna jest sama ich konstrukcja – muszą być proste ,intuicyjne w użyciu, takie, aby każdy pracodawca mógł na ich podstawie samodzielnie, bez pomocy doradcy wprowadzić w firmie potrzebne zmiany. Głównym elementem takiego raportu powinien być oczywiście wskaźnik zaangażowania pracowników, a więc liczbowe wyrażenie poziomu zaangażowania wszystkich badanych pracowników, a jest to element, który nie zawsze wchodzi w skład raportu (czasem prezentowana jest np. tylko informacja o udziale pracowników zaangażowanych).

Co więcej, aby taki raport był przydatny, potrzebne są informacje o tym, nad którymi elementami należy pracować, a więc sama wartość wskaźnika to za mało, aby zareagować w odpowiedni sposób.

Elastyczność narzędzia badającego poziom zaangażowania pracowników

Kolejną cechą dobrego narzędzia do pracy z zaangażowaniem pracowników jest jego elastyczność przy jednoczesnej gwarancji otrzymania wiarygodnego benchmarku. Problem polega na tym, iż część firm oferujących swoje rozwiązania daje możliwość stworzenia swojego indywidualnego kwestionariusza, a więc prezentowana analiza porównawcza tak naprawdę nie daje odpowiedzi na pytanie, jak organizacja wypada na tle innych przedsiębiorstw. Z drugiej zaś strony narzędzie, którego nie można w żaden sposób wykorzystać i dostosować do swoich własnych potrzeb też nie sprawdzi się we współczesnym świecie.

Jak działa platforma Enpulse?

Rozwiązaniem, które posiada wspomniane cechy dobrego badania jest innowacyjna platforma Enpulse. Nie tylko daje ona możliwość podłączenia do badania online w każdym dowolnym momencie, nie wymaga od pracodawców przygotowywania swoich własnych kwestionariuszy, ale jednocześnie posiada funkcję zadawania pracownikom dodatkowych, bardziej spersonalizowanych pytań. Pracodawcy mogą wybrać takie pytania, które są kluczowe dla danej branży czy samej organizacji.

pracownik zaangażowany w wykonywanie powierzonych zadań

Wszyscy badani pracownicy otrzymują co miesiąc wystandaryzowany zestaw ok. 12 pytań, a ankietę mogą wypełnić w dowolnym momencie, na dowolnym urządzeniu z podłączeniem do Internetu. Dobierz pakiet naszych usług dopasowany do Twojej firmie, sprawdź nasz cennik i zobacz efekty działań na rzecz wzrostu poziomu zaangażowania.

Uzyskiwane wyniki są automatycznie przeliczane i raportowane przez system, a więc administrator organizacji w każdym momencie ma dostęp do własnego graficznego, intuicyjnego w odbiorze raportu. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na pojawiające się problemy. Najlepszym świadectwem skutecznego działania platformy są nasi usatysfakcjonowani klienci. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wartościami, jak pomagamy usprawnić zarządzanie i jakie mamy podejście do klienta. Sprawdź, dlaczego warto wybrać Enpulse.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Jak pracować z zaangażowaniem? Zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Podsumowując, trzeba wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, niemniej ważnej niż dobre narzędzie badawcze - samo dobrze przygotowane badanie nie pozwoli uzyskać w pełni wiarygodnych i reprezentatywnych danych, jeśli nie będzie ono dobrze wdrożone. Wielu pracowników obawia się, że takie badania są po to, aby ocenić ich pracę, porównać z pracą innych pracowników i, aby wyciągać negatywne konsekwencje.

Ponadto nie rzadko istnieją wśród nich obawy, iż takie ankiety czy inne formy sprawdzające zaangażowanie pracowników nie jest anonimowe i przełożony będzie miał możliwość sprawdzenia ich indywidualnych odpowiedzi. Do częstych grzechów firm należy to, że uzyskane wyniki wcale nie stają się podstawą do zmian, nie informują o celu badania, sposobie jego przeprowadzenia, przymuszają pracowników do udziału, przez co jest ono postrzegane jako kolejny obowiązek do „odhaczenia”. Dlatego właśnie wdrożenie badania powinno zostać poprzedzone kampanią informacyjną skierowaną zarówno do szeregowych pracowników, jak i kadry kierowniczej. Warto organizować spotkania, podczas których pracownicy dowiedzą się, jak badanie będzie wyglądać, ile trwać, po co jest robione, jak zostanie zapewniona im anonimowość itd.

Dobre przygotowanie zatrudnionych osób, wybór odpowiedniego narzędzia oraz rzeczywiste reagowanie na podstawie uzyskanych wyników z pewnością pomogą budować zaangażowanie pracowników. Sposoby na zwiększenie zaangażowania pracowników wdrożone w swojej firmie pomogą pracownikom, aby dostać możliwość zdobywania nowych umiejętności, które przydadzą się w codziennej pracy. Jeden zaangażowany pracownik może wpływać na innych i zmotywować resztę zespołu do osiągania celów. Zwiększenie efektywności wspiera sukces organizacji.

Magda Pietkiewicz
Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.