Pracownik wśród pracowników, czyli o tym, jak kształtują się relacje międzyludzkie w polskich firmach

Katarzyna Gabryjończyk
7 min czytania

W pracy spędzamy dużą część naszego życia. Nie jest to jednak najczęściej czas izolacji, odcięcia od innych ludzi, ale czas spędzony ze współpracownikami. To od relacji, które z nimi zawieramy, tego, jak czujemy się w ich towarzystwie i tego, czy udaje nam się z nimi sprawnie komunikować, w dużej mierze zależy całe funkcjonowanie firmy. Wyniki naszych badań z roku 2017 pokazują, jak kształtują się te kontakty ze współpracownikami według pracowników różnych branż. Czy w badaniu dominują dobre relacje w firmach, a może częściej spotyka się toksyczne relacje interpersonalne? Zapraszamy do sprawdzenia co łączy współpracowników, i jaki ma to wpływ dla pracodawcy.

Jak kształtują się relację między pracownikami?

Na wstępie należy zaznaczyć, iż na podstawie badań przeprowadzonych na platformie Zmotywownai.pl pracownicy jawią się jako osoby, które nie mają problemu z kontaktami międzyludzkimi. 74% ankietowanych przyznaje, że nie przeszkadza im duża ilość kontaktów z ludźmi. Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to wyłącznie deklaracja, jednak ten wysoki wynik to pozytywne zjawisko. Jeśli pracownicy nie mają problemu z kontaktami międzyludzkimi, to jak oceniają oni swoje relacje ze współpracownikami? Czy mają problem z integracją i pracą zespołową? Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań odpowiedź brzmi: NIE. Okazuje się, że większość ankietowanych pracowników (83%) integruje się ze współpracownikami, nie łączy ich tylko praca. Jednocześnie ok. 90% badanych uważa, że łączą ich bliskie relacje ze współpracownikami i są do nich bardzo przywiązani. Relacje interpersonalne, przyjazna atmosfera w samej organizacji to korzystne warunki, które wpłyną nie tylko na satysfakcję, ale i na to by pracownik był zaangażowany i chęcią przychodził do firmy! Można zatem przypuszczać, iż nawet jeśli pracownicy nie integrują się ze sobą po pracy, to wspólne przebywanie w firmie jest wystarczające do nawiązania bliskich, zażyłych relacji. Co ciekawe, mimo że dominująca większość badanych opisuje swoje relacje ze współpracownikami jako bliskie, to już takie prywatne zażyłe relacje w firmie są oceniane pozytywnie przez mniejszą część ankietowanych – 79%. Jest to jednak bez wątpienia nadal tak duża część respondentów, że konieczne wydaje się budowanie relacji, nawet jeśli miałoby się ono ograniczyć tylko do czasu wspólnej pracy.

Jakie powinny być relacje międzyludzkie w miejscu pracy?

Relacje interpersonalne oparte o zaufanie współpracowników, uczciwość, w których dużą rolę odgrywa również empatia to wcale nie rzadkość. Jak zatem powinno to funkcjonować? Czy między pracownikami gdzie panują dobre relacje interpersonalne, łatwiej jest tworzyć zgrany zespół? Jakie działania ułatwiają nawiązywanie kontaktów w organizacji?

Praca zespołowa a relacje koleżeńskie

Integracja, nawiązywanie relacji ze współpracownikami, a nawet przywiązanie do nich wydają się kwestiami ważnymi ze strony pracowników. W organizacji relacje zawodowe to nie wszystko. Odpowiednie relacje w kontaktach interpersonalnych poszczególnych członków grupy czy organizacji są często niedoceniane. Budowanie bliskich relacji z współpracownikiem, wzmaga poczucie przynależności do organizacji.

Można jednak zadać pytanie: po co, co to da, czy wpłynie na efektywność pracy? Okazuje się, że te bliskie relacje interpersonalne panujące w organizacji przekładają się na takie kwestie jak współpraca i wzajemna pomoc. 90% przebadanych na platformie pracowników twierdzi, że tam, gdzie pracują, ludzie chętnie pomagają sobie wzajemnie. Podobna część respondentów zadeklarowała, że są oni gotowi pomóc współpracownikom i zostać z nimi po godzinach, jeśli ma umożliwić to realizację celu postawionego przez przełożonego.

romb
fala

Wykorzystaj naszą technologię do
zbudowania zaangażowanego zespołu

Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Relacje interpersonalne

Nie ulega wątpliwości, że bez dobrych relacji między współpracownikami ciężko zbudować dobrą współpracę, która z kolei stanowi bazę do popularnego obecnie sposobu organizacji działania – pracy zespołowej. Za ważny element w firmie uważa ją aż 96% ankietowanych, zaś o 20% mniej badanych jest także zdania, że taka praca zespołowa stanowi kluczowy element w budowaniu poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Co ciekawe, pomimo przywiązywania tak dużego znaczenia do relacji między współpracownikami, tylko 4% respondentów ceni sobie bardziej poparcie uzyskane od strony kolegów niż pochwały i uznanie przełożonego…Badani odpowiadając w ten sposób dość jednoznacznie pokazali, że owszem, relacje z kolegami z pracy są ważne, jednak ich poparcie nie ma często siły sprawczej, to nie oni decydują o losie pracownika. Warto też wspomnieć, że 26% badanych jest zdania, że relacje osobiste są istotne do awansu, tam gdzie pracują, a 52% ankietowanych uważa, że nie mają one znaczenia. Relacje interpersonalne panujące w organizacji wpływają jednak na satysfakcję pracowników. Wzajemny szacunek, pozytywne relacje czy umiejętności zrozumienia swoich współpracowników są kluczem podczas budowania zgranego i efektywnego zespołu. Pracodawcy mogą sprawdzić poziom relacji w organizacji podczas badania satysfakcji pracowników.

Relacje miedzy współpracownikami czy to klucz do szczęścia?

Jak widać, człowiek nie jest samotną wyspą…także w miejscu pracy. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie pokazują, że nawiązywanie relacji ze współpracownikami jest ważnym elementem w miejscu pracy. Stosunki międzyludzkie mogą odgrywać kluczową rolę w tym, by tworzyć pozytywny stosunek członków zespołu do pracy. Pozytywne relacje interpersonalne mają wpływ na zaangażowanie w wykonywane obowiązki. Jako pracodawca należy dążyć do tego, aby w miejscu pracy panowały jak najlepsze relacje między pracownikami, ponieważ ma to pozytywny wpływ na całą organizację. Na wykonywanie swoich obowiązków zawodowych poświęcamy dużą część życia, w tym czasie nawiązujemy też wiele znajomości, które często przenoszą się na życie prywatne. Dobre relacje interpersonalne między pracownikami nie tylko budują dobrą atmosferę, ale bezpośrednio przekładają się na poczucie satysfakcji z bycia częścią organizacji. Nawet jeśli kontakty ze współpracownikami nie wychodzą poza próg przedsiębiorstwa, to dzięki tym bliskim relacjom łatwiej nam pracować w zespole, tworzyć przyjazną atmosferę, czy wykraczać poza swoje obowiązki np. pomagając kolegom po godzinach. To, że współpracownicy mogą na siebie liczyć w różnych sytuacjach ma dla nich duże znaczenie. Poczucie solidarności i świadomość bycia członkiem grupy daje nam poczucie bezpieczeństwa i ułatwia pokonywanie barier. Jest to prosta recepta na sukces naszej działalności gospodarczej. Jaki jest sposób kreowania pozytywnych relacji międzyludzkich w organizacji? Co zatem można poradzić pracodawcą? Żeby zrozumieli, że praca to nie tylko indywidualne działanie i wykonywanie zadań, ale także integracja pracowników, zaś rozmowa na tematy niezawodowe summa summarum może czasem może przynieść duży zysk dla przedsiębiorstwa.

Autorem artykułu jest:

Katarzyna Gabryjończyk Specjalista ds. badań w Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.