PUBLIKACJA ENPULSE:

Zaangażowanie 2023
Raport

Wypełnij formularz, aby pobrać raport

Dziękujemy za pobranie raportu! 
Otwórz raport
Oops! Coś poszło nie tak, spróbuj jeszcze raz!

Wskaźnik zaangażowania

Pracownik

Komentarze ekspertów

Monika Smulewicz
Ekspertkarynku pracy, prawa pracy, BPO/SSC 

cudzysłów

Światowe trendy wskazują, że postpandemiczne zaangażowanie pracowników pozostaje na niskim poziomie. Udowodniły to również wyniki tegorocznego badania przeprowadzonego przez Enpulse. To jednak nie koniec wyzwań! Liderzy staną teraz przed zadaniem o wiele trudniejszym - ich celem będzie utrzymanie tegorocznego wskaźnika zaangażowania, ponieważ, w porównaniu do lat ubiegłych, przybyło osób niezaangażowanych. Więcej

Anna Piotrowska Banasiak
Talent Acquisition Manager Pandora

cudzysłów

Analizę wyników badania zaangażowania zawsze warto osadzać w szerszym kontekście. Przyjrzyjmy się więc zjawiskom zachodzącym na rynku pracy w 2023 roku.  Zanami kolejne miesiące nowej, postpandemicznej normalności. Naszą rzeczywistość kształtowały w znacznej mierze obawy pracodawców o sytuację gospodarczą, a także troski pracowników, doświadczających wzrostu kosztów życia czy zobowiązań finansowych. Mimo utrzymującej się bardzo dużej ilości publikowanych ofert pracy, dostrzegalne były korekty rynkowe i ostrożniejsze podejście firm do rekrutacji, w tym wyhamowanie inwestycji w tworzenie nowych etatów. Więcej

Maja Gojtowska
Ekspert ds. employer brandingu

cudzysłów

Bardzo cieszy, że w tegorocznym raporcie widoczny jest wzrost odsetka pracowników zaangażowanych. Pokazuje, że temat zaangażowania pracowników jest dla firm istotny i traktowany priorytetowo. Mimo to, cały pracodawcy mają dużo do zrobienia. Wynik, który bardzo mnie martwi to o 10 pkt. procentowych niższe poczucie docenienia przez przełożonych. Z czego może wynikać tak duży spadek?  Więcej

Magdalena Zalewska
Wieceprezes Polish Airports Academy,
HR Manager

cudzysłów

Jestem w pełni przekonana, że ogromną rolę odgrywają w tym przypadku Liderzy. To na ich barkach spoczywa odpowiedzialność za budowanie zaangażowanych ze­społów. Poczucie satysfakcji zależy w dużej mierze również od atmosfery jaką budują w swoich obszarach. Filar kultury organizacji polega natrafionych projektach rozwo­jowych. Kluczowa moim zdaniem jest wiarygodność Liderów i organizacji, praca opar­ta na wartościach, poczucie wspólnoty, pozytywna atmosfera w pracy. Więcej

dr Marzena Mazur
Psycholog biznesu, przedsiębiorczyni, mentorka i doradca wyższej kadry menedżerskiej.

cudzysłów

Wyniki raportu pokazują wyraźnie, że pracodawcy mają sporo do zrobienia w zakresie rozwijania pracowników. Jedynie połowa badanych uważa, że ich firma oferuje atrakcyjne możliwości rozwoju kariery. Jednocześnie prawie o 10 p.p. (do 75%) wzrosła liczba osób, dla których ważna stała się możliwość awansu w obecnym miejscu pracy. Kiedyś najszybszym sposobem na zdobycie wyższego stanowiska była zmiana pracodawcy, obecna sytuacja gospodarcza powoduje, że pracownicy wolą zachować dotychczasowe miejsce pracy, ale nie chcą rezygnować z awansu. Więcej

Dlaczego warto zapoznać się
z raportem?

Raport dostarcza wglądu w obecną sytuację na rynku pracy w Polsce

Dowiesz się, które obszary zostały ocenione wyżej, a które niżej przez pracowników w 2023 roku

Poznasz nasze rekomendacje oraz opinie ekspertów.

Analiza na podstawie danych z platformy Enpulse:

Czym jest zaangażowanie pracowników oraz w jaki sposób je badać we współczesnym świecie,

Jakie kluczowe czynniki budują zaangażowanie pracowników,

Przy pomocy jakich działań, narzędzi można budować zaangażowanie i tym samym poprawiać wyniki swojej organizacji.

pobierz bezpłatny raport