High Potential

3.7.2024

High Potential to termin używany w zarządzaniu talentami do określenia pracowników, którzy wykazują wyjątkowy potencjał do osiągania wysokich wyników oraz zdolność do innowacyjnego myślenia, rozwoju i awansu w organizacji. Bezpośrednie tłumaczenie na język polski, choć poprawne, nie oddaje w pełni głębi i wieloznaczności tego pojęcia. Osoby o wysokim potencjale, według definicji opracowanej przez zespół naukowców z Harvard Business School i opublikowanej w Harvard Business Review, to pracownicy, którzy nie tylko osiągają lepsze wyniki od swoich rówieśników, ale także wykazują wzorcowe zachowania zgodne z kulturą i wartościami firmy oraz mają ponadprzeciętną zdolność do rozwoju.

Cechy osób o wysokim potencjale

Badania HBS wskazują, że około 3-5% pracowników w firmach zalicza się do grupy high potential. Aby znaleźć się w tej elitarnej grupie, pracownicy muszą spełniać szereg konkretnych kryteriów, które wykraczają poza standardowe osiągnięcia zawodowe.

  1. Umiejętność budowania relacji: Wiarygodność oraz zdolność do efektywnej współpracy z innymi są kluczowe. Prawdziwy lider musi być graczem zespołowym, który potrafi przekonać innych do współpracy. Bez tej umiejętności trudno o sukces na najwyższych szczeblach firmy.
  2. Ciągłe uczenie się i adaptacja: Osoby high potential cechuje nieustanna otwartość na zdobywanie nowej wiedzy. W miarę awansu w hierarchii organizacji, pojawiają się nowe wyzwania wymagające zarówno wiedzy merytorycznej, jak i umiejętności zarządzania budżetem, terminami oraz pracą innych osób.
  3. Umiejętności społeczne i empatia: Awans na wyższe stanowiska często wiąże się z koniecznością zmiany relacji z kolegami, którzy stają się podwładnymi. Osoby o wysokim potencjale, dzięki swojej empatii i umiejętnościom społecznym, potrafią utrzymać dobre relacje z zespołem i efektywnie zarządzać potencjalnymi konfliktami.

High potential to nie tylko osoby z wyjątkowym talentem, ale także jednostki, które mają kluczowe znaczenie dla sukcesu i rozwoju organizacji.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.