Spotkanie 1:1

15.11.2023

Spotkanie 1:1 (z ang. one-on-one meeting lub 1on1) to prywatna rozmowa pomiędzy dwoma pracownikami firmy. Najczęściej inicjatywa zorganizowania spotkania występuje ze strony osoby zajmującej w przedsiębiorstwie wyższe stanowisko. Celem spotkania i odbycia prywatnej rozmowy może być chęć omówienia realizowanego projektu, ścieżki zawodowej pracownika, relacji w zespole, czy indywidualnych spostrzeżeń dotyczących sposobu wypełniania zadań lub funkcjonowania firmy.

Dlaczego spotkania 1:1 mają tak duże znaczenie?

Regularne spotkania 1:1 to praktyka, na którą decyduje się coraz więcej managerów i liderów zespołów. Przeprowadzanie prywatnych rozmów ze swoimi podwładnymi jest szansą na budowanie relacji i poznawanie potrzeb pracowników, a także na otrzymywanie informacji zwrotnych na temat realizowanych projektów, podejmowanych przez firmę inicjatyw, czy postrzegania przedsiębiorstwa przez zespół.

Częstotliwość spotkań zwykle zależy od charakteru przedsiębiorstwa i indywidualnych potrzeb. W firmach produkcyjnych, gdzie konkretne projekty trwają dłużej niż w przypadku innych przedsiębiorstw, rozmowy mogą być przeprowadzane raz w miesiącu i skupiać się na przykład na osiągniętych już etapach prac. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw stale podejmujących nowe projekty i współprace z klientami tego typu spotkania mogą odbywać się częściej ze względu na konieczność szczegółowego omówienia postępowania.

Przeprowadzanie cyklicznych spotkań 1:1 może przyczynić się do zwiększenia produktywności pracowników, a co za tym idzie - także do sukcesu zespołu i całej firmy. Prywatne rozmowy stwarzają okazję do poznania celów kariery pracowników i ewentualnych obszarów do poprawy w przedsiębiorstwie. Ponadto takie spotkania umożliwiają omówienie przeszłych, bieżących i przyszłych projektów, wyciągnięcie z nich wniosków i/lub zaplanowanie celów do osiągnięcia przed kolejnym spotkaniem.

Pracownik biorący udział w regularnych spotkaniach ze swoim podwładnym może czuć się lepiej wysłuchanym i potrzebnym w firmie. Zainteresowanie spostrzeżeniami zespołu sprawia, że pracownicy czują lojalność w stosunku do przedsiębiorstwa, jednocześnie chętniej angażując się w jego rozwój. To z kolei może prowadzić do zwiększenia satysfakcji i zaangażowania zespołu, co przynosi korzyści zarówno samym pracownikom, jak i Twojej firmie.

Jak zorganizować spotkanie 1:1?

Przygotowanie do prywatnej rozmowy warto rozpocząć od stworzenia agendy spotkania, którą udostępnia się drugiemu rozmówcy. Należy wówczas ustalić, jaki jest cel spotkania i jakie tematy zostaną poruszone. Konieczne jest także określenie terminu rozmowy i długości jej trwania oraz ustalenie, jak wiele czasu można poświęcić konkretnym zagadnieniom. Często plan spotkania zawiera także puste miejsca, aby pracownik samodzielnie mógł określić, jakie tematy chciałby poruszyć.

Organizując spotkanie 1:1, należy skupić się na stworzeniu przyjaznej atmosfery, aby podwładny chętnie dzielił się swoimi spostrzeżeniami i poglądami. Jeśli chcesz zadać pytania na trudniejszy lub kontrowersyjny w firmie temat, zrób to w sposób naturalny i niewywołujący skrępowania. Zadbaj także o uważność podczas rozmowy i szacunek do swojego rozmówcy. Aby spotkania były efektywne, warto na bieżąco notować ważne informacje i brać je pod uwagę przy wyciąganiu wniosków. Ponadto niezwykle ważna jest regularność spotkań i poruszanie podczas ich trwania tematów związanych nie tylko z funkcjonowaniem firmy, ale także z rozwojem pracownika i jego osobistymi potrzebami.

romb
fala

Wykorzystaj naszą technologię do
zbudowania zaangażowanego zespołu

Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.