Wskaźnik eNPS (Employee Net Promoter Score)

21.6.2023

Wskaźnik eNPS, wskaźnik lojalności pracowników to sposób określania lojalności zespołu wobec firmy. Wskaźnik eNPS jest wariantem wskaźnika NPS, wykorzystywanego do pomiaru lojalności klientów. Wyniki badania zwykle podawane są w formie procentowej różnicy pomiędzy pracownikami, którzy są lojalni wobec firmy a osobami, które mają pewne zastrzeżenia do sposobu działania przedsiębiorstwa. Spośród zespołu można wyodrębnić wówczas trzy grupy osób: krytyków, neutralnych/biernych oraz promotorów/ambasadorów.

Jak wykonuje się badanie eNPS?

Lojalność pracowników bada się poprzez przesłanie zespołowi anonimowej ankiety, najczęściej zawierającej tylko jedno pytanie: Jakie jest prawdopodobieństwo (w skali od 1 do 10), że poleciłabyś/poleciłbyś naszą firmę jako miejsce pracy znajomym lub rodzinie?. Niektóre ankiety zawierają także opcjonalną prośbę o uzasadnienie odpowiedzi.

Dzięki temu, że ankieta eNPS składa się z jednego pytania, a odpowiedź na nie jest przedstawiana w formie cyfry, analitycy mogą z łatwością określić wskaźnik lojalności pracowników. Po zebraniu wszystkich odpowiedzi, respondenci dzieleni są na trzy grupy:

Ponadto po uzyskaniu odpowiedzi od zespołu, analitycy obliczają procentową wartość eNPS zgodnie ze wzorem:

eNPS = proc. promotorów - proc. krytyków

Po obliczeniach wskaźnik eNPS może przyjąć wartość od -100% do 100%. Według ekspertów wskaźnik powyżej -10% nie jest powodem do obaw, jednak należy pamiętać, że warto stale podejmować działania zwiększające zadowolenie zespołu i jego lojalność wobec firmy.

Kiedy warto zbadać lojalność i zaangażowanie pracowników?

Zadowolenie pracowników ma ogromny wpływ na powodzenie i rozwój firmy. Ocenę lojalności i zaangażowania zespołu warto wykonywać zarówno regularnie, aby poznać nastawienie pracowników do firmy, jak i w momencie dostrzeżenia spadku efektywności zespołu lub pogorszenia publicznej opinii o przedsiębiorstwie. Poznanie podejścia swoich pracowników jest szansą na zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy i wprowadzenie ewentualnych działań naprawczych.

romb
fala

Wykorzystaj naszą technologię do
zbudowania zaangażowanego zespołu

Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i otrzymuj nasze darmowe materiały o zaangażowaniu pracowników

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.