6 wskazówek jak budować zaangażowanie

Magda Pietkiewicz
8 min czytania

Czy istnieje recepta na stworzenie zaangażowanego zespołu? Z pewnością nie. Każda firma jest inna, każdy zespół jest inny i ma inne potrzeby. Są jednak rozwiązania, które na pewnym poziomie ogólności, są uniwersalne i do wdrożenia przez każdego w każdej firmie.

W Enpulse wierzymy, że wszystkie informacje mają być użyteczne, że dane z badań jakie prowadzimy mają nie tylko pokazać jaki jest stan obecny zaangażowania w organizacji, ale być wskazówką do kolejnych działań. Skuteczność w prostocie, dlatego przedstawiam sześć punktów budowania zaangażowania, do wykorzystania od razu 😉.

Jak budować zaangażowanie pracowników?

Budowanie zaangażowania pracowników to proces, nie zrobimy tego w ciągu jednego dnia. Wymaga codziennej pracy oraz stałego monitorowania. Tylko wtedy jesteśmy w stanie określić czy nasze działania przynoszą efekt, czy wymagają korekty. Budować zaangażowanie pracowników to rozwijać ich potencjał, znać członków zespołu i ich potrzeby. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi w budowaniu zaangażowania pracowników jest ważne pod wieloma względami. Sprawdź jak budować zaangażowanie pracowników przy wykorzystaniu naszych wskazówek.

1. Zaangażowani managerowie

Zanim zaczniesz planowanie działań upewnij się, że Twoi managerowie wiedzą, jak angażować pracowników, że sami są zaangażowani w pracę. Spraw, aby mieli wpływ na podejmowane działania i czuli się ich częścią. Muszą być współtwórcami a nie wykonawcami. Tylko wtedy będą wiarygodni, tylko wtedy będzie im zależało na wdrażaniu kolejnych działań. Musisz sprawić, aby managerowie byli świadomi swojej nadrzędnej funkcji – muszą być liderami. Jeśli Twoi managerowie myślą, że ich jedyną rolą jest rozdzielanie zadań i weryfikacja ich realizacji… to zastanów się co poszło nie tak. Jak wymagać wysokiego poziomu zaangażowania pracowników jeśli menadżerowie.  

Zwróć uwagę, że wg różnych badań, w USA, 90% wysoce zaangażowanych firm stwierdziło, że zaangażowanie pracowników było ważne dla ich zespołu kierowniczego, w porównaniu z zaledwie 20% niezaangażowanych firm.  

Jeśli menedżerowie nie są zaangażowani, to twoje działania mające na celu zaangażować pracowników nigdy nie zostaną wdrożone. Jak budować zaangażowanie pracowników bez odpowiednich menagerów. Sukces przedsiębiorstwa zależy od twojego zespołu. Zadbaj o swoich ludzi i ich zaangażowanie.  

Chcesz realizować działania a nie poprzestać na planach? Zadbaj o managerów i ich świadomą rolę w organizacji. Pierwszym korkiem od którego warto zacząć budowanie zaangażowania pracowników jest zadbanie o kadrę zarządzająca.

2. Regularna komunikacja z pracownikami

Mogą to być: spotkania jeden na jeden, spotkania ogólnofirmowe, e-maile od kierownictwa, spotkania zespołu lub działu. Masz wiele możliwości wystarczy z nich skorzystać. Czasem krótka informacja zdziała więcej niż wielkie plany komunikacyjne, o których często się zapomina. Pamiętaj o feedbacku. To chyba najprostsza forma zarówno przekazania jak i otrzymania informacji. Oczywiście musisz najpierw nauczyć managerów czym jest pozytywny feedback. Wcale nie chodzi tu o „głaskanie” po głowie. Podejmowanie decyzji, dbanie o środowisko pracy czy budowanie zaanagażowania pracowników nie mogą istnieć bez odpowiedniej komunikacji. Więcej o sposobach skutecznej komunikacji przeczytasz na naszej stronie, szczególnej uwadze polecam artykuł o 7 przystankach na drodze do sprawnej komunikacji.

Zawsze informuj o wynikach badań zaangażowania czy satysfakcji. Nie ma nic złego w poinformowaniu o wynikach badań w organizacji. Badania pokazują obszary w których możemy dokonać zmian. Nawet wtedy, a może szczególnie kiedy wyniki nie są zadawalające lub wręcz są złe. Każdy z pracowników doceni szczerość. Zwróć też uwagę, że tu nie chodzi o pogłębioną analizę z badania, ale prosty przekaz co działa a co nie działa. Czasem tylko kilka najważniejszych punktów. Zwiększając świadomość pracownika pokażemy, że wyniki badań są dla nas ważne. Samo badanie nie sprawi jednak, że każdy w naszej firmie to będzie zaangażowany pracownik.  

Sama informacja o wynikach nie jest wystarczająca, prawdziwe zaufanie wzbudzisz, kiedy powiesz jakie są Twoje plany pracy po badaniu. Kiedy powiesz,co już zostało zrobione, a co i w jaki sposób planujesz zrobić. Jeśli coś się nie udało albo wiesz, że w tej chwili nie możesz zająć się rozwiązaniem problemu – powiedz to otwarcie. Zdziwisz się jak taka otwartość ułatwia pracę i zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników. Innymi słowy budowanie zaangażowania pracowników wymaga komunikacji ciągłej!

Najważniejsze jednak: jeśli coś obiecasz to dotrzymaj słowa i skomentuj swoje działanie. Czasem nie widać działań, trzeba poinformować innych nie tylko o tym co chcesz, ale  o tym co zostało zrobione. Osiągnięcia które zostały realizowane jak i informację o tym co wymaga dalszych działań powinny być stale komunikowane.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

3. Kultura informacji zwrotnej

Słuchaj - ankiety to jeden ze sposobów na uzyskanie bezpośrednich informacji zwrotnych od pracowników. Firmy niezaangażowane 15 razy rzadziej przeprowadzają ankiety wśród pracowników, podczas gdy 85% zaangażowanych firm przeprowadza ankietę wśród swoich pracowników regularnie przez cały rok. Badania zaangażowania pracowników przy pomocy anonimowych ankiet jest szybkie i efektywne, jednak trzeba odpowiednio również interpretować wyniki badań. Można skorzystać z platformy Enpulse, które jest kompleksowym narzedziem do badania zaangażowania pracowników.  

Przyzwyczajenie pracowników z generacji Y i Z do szybkiego dostępu do informacji i takiej komunikacji powoduje, że potrzebują także otrzymywania bieżącego feedbacku. W ich przypadku czekanie rok na możliwość wypowiedzenia się i uzyskania informacji zwrotnej nie ma zupełnie sensu. Nie chcą też czekać tak długo na to, aby ich potrzeby zostały wysłuchane i zrealizowane. Rozwijanie umiejętności odpowiedniej komunikacji w organizacji powinno być pierwszym zadaniem liderów. Jednym z podstawowych elementów budowania firmy z zaangażowanych pracowników jest odpowiedni przepływ informacji.

Dlatego właśnie tak ważny stał się bieżący feedback i badanie „pulsu”, czyli aktualnej sytuacji organizacji.  

4. Działanie

Pracownicy, których menedżerowie kontaktują się z nimi po przeprowadzeniu ankiety, są 12 razy bardziej zaangażowani niż ci, którzy nie mają takich informacji.  

Żeby to się zadziało menedżerowie muszą mieć dostęp do wyników ankiety swojego zespołu. Powinni umieć omówić wyniki ze swoim zespołem i  opracować plany działania.  

Coroczne badania powinny przejść do lamusa. Obecnie wszystko dzieje się bardzo dynamicznie, zmiany wokół nas są widoczne dzień po dniu. Jeśli więc mierzysz zaangażowanie raz do roku, a potem po kilku miesiącach wprowadzasz zmiany, to nie tylko operujesz na nieaktualnych danych (sic!), być może wprowadzasz zmiany w zespole, w którym niewielu członków brało udział w badaniu. Doświadczenia po takim okresie mogą być zupełnie inne.

Jeśli badasz raz do roku to jak często masz okazję do weryfikacji skuteczności wprowadzanych działań? Skąd wiesz czy Twoje działania wymagają korekty, czy są skuteczne?

Badając regularnie, co miesiąc, możesz weryfikować na ile Twoje działania wpływają lub nie, na bieżącą sytuację. Przede wszystkim jednak, pracujesz na aktualnych danych, na odpowiedziach od ludzi, którzy tworzą Twoją organizację teraz a nie w przeszłości. Motywację budujemy w oparciu o aktualny stan rzczy. Nie wiemy w jekiej sytuacji będzie nasza firma za kilka miesięcy czy lat. Nowe trudności, nowi ludzie, nowe decyzje do podejmowania. Dlatego budowanie zaangażowania trzeba opierać o aktualne dane.

Przy tej okazji, trudno nie wspomnieć o kosztach. Wprowadzając małe, systematyczne zmiany, nie musisz dysponować ogromnym budżetem, możesz też szybko zmniejszyć wydatki, jeśli działanie nie przynosi efektu. Element,który działa u innego pracodawcy nie koniecznie sprawdzi się w twojej firmie. Inne sposoby zależne od kultury organizacji, ludzi w zespole czy warunków rynkowych.

Efektywność kosztowa – słowo klucz. Dlatego badaj regularnie i regularnie działaj. Małymi krokami, ale za to precyzyjnie i skutecznie.  

5. Pogłębianie informacji i rozwiązywanie problemów

Kluczem do poprawy retencji i zmniejszenia rotacji, jest odkrycie, co sprawia, że ​​pracownicy odchodzą. Jeśli zrozumiesz, dlaczego Twoi pracownicy odchodzą, możesz rozwiązać problem u źródła. Badaj dokładnie, ale nie stosuj długich, jednorazowych ankiet. Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o badania to klucz do sukcesu.

Dlaczego? Kiedy wiesz, że czeka Cię godzina wypełniania ankiety a Twoja praca nie może czekać, to co postawisz za priorytet? Czy weźmiesz udział w ankiecie? Czy myślisz, że Twój nastrój będzie miał wpływ na odpowiedzi? Oczywiście, że tak. Tym bardziej dla Twoich współpracowników.  

Dlatego dbaj o właściwe skonstruowanie pytań i pytaj rzeczowo, w odniesieniu do tego obszaru, który w danym momencie chcesz wzmocnić. Nie wierzę, że wykorzystasz wszystkie dane od razu, jeśli ankieta miała 100 pytań. Szanuj swój czas i czas innych. Działaj na podstawie rzetelnych i aktualnych danych. Badanie to nie kosztowna przerwa w pracy i nie może być przymusem!

Czasem warto też stworzyć grupy robocze, w których skład wejdą pracownicy różnych działów. Dzięki temu można stworzyć bardzo ciekawe i skuteczne działania, które pracownicy przyjmą z radością i wdrożą z entuzjazmem. Nie zapomnij to o właściwym moderowaniu spotkań.

Możesz posiłkować się różnymi narzędziami i metodami np. design thinking lub facylitacją.

6. Zaangażowanie to proces - ciągłe działanie

78% wysoce zaangażowanych firm realizuje inicjatywy angażujące pracowników przez cały rok. Priorytetowa jest tu strategia ciągłego słuchania, a nie coroczna ankieta zaangażowania. Zrobiona często tylko dla realizacji KPI.

Niezaangażowane firmy częściej traktują zaangażowanie jako projekt, na którym koncentruje się krótki czas. Pracownicy mogą w takim wypadku czuć się wyłączeni, pozbawieni motywacji i niepewni. Realizując badanie zaangażowania raz w roku, tracisz możliwości korekty kursu, coachingu i rozwoju pracowników i zespołów.  Tracisz możliwość weryfikacji swojej ciągłej pracy, narażasz się na niepotrzebne koszty i ryzyko utraty pracowników.

Praca nad zaangażowaniem to codzienne działanie i współpraca. Co ważne zawsze jest to współpraca dwustronna. Za zaangażowanie w firmie odpowiedzialny jest każdy pracownik. Tu chodzi o sprawną i efektywną komunikację, zaufanie, relacje. To są elementy kultury organizacyjnej, na który masz wpływ, ale pracować nad tymi elementami musi każdy.  

Nikt nie jest wyłączony z pracy nad zaangażowaniem. To praca zarówno zarządów, managerów jak i szeregowych pracowników. Nasze emocje i działania wpływają na siebie nawzajem i o tym trzeba pamiętać.

Chcesz porozmawiać o tym jak mierzymy i pomagamy budować zaangażowanie w organizacjach? Umów się na bezpłatną konsultacje

Magda Pietkiewicz
Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.