Czy istnieje życie po pracy? Polscy pracownicy o work life balance.

Katarzyna Gabryjończyk
5 min czytania

Work life balance nie jest koncepcją nową, także w Polsce, a jej początkisięgają lat 70-tych XX wieku. Obecnie większość pracodawców ma świadomość, iżpracownicy z zaburzoną równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym stająsię nieefektywni, niezadowoleni z pracy, zestresowani, a w konsekwencji szybkostają się wypaleni zawodowo. Czy tacy ludzie mogą być zaangażowanymipracownikami? Jak pokazują analizy, raczej nie. W badaniu przeprowadzonym w2019 roku przy wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia Enpulse za pośrednictweminternetowej platformy Zmotywowani.pl, sprawdzaliśmy m.in. czy polskimpracownikom udaje się utrzymywać taką równowagę.

Praca czy Życie prywatne

Pierwszą interesującą dla nas kwestią było to, jak ważny dla pracownikówjest wpływ pracy na życie osobiste oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. 57% przebadanych osób przyznaje, że raczej porzuci pracę niż pozwoli, żeby stwarzała ona problemy osobiste i rodzinne,a tylko 12% respondentów jednoznacznie twierdzi, że nie porzuci pracy nawet jeśli będzie ona negatywnie oddziaływała na życie prywatne. Deklarację ponad połowy badanych o rezygnacji z pracy negatywnie wpływającej na ich życie „pozazawodowe” można uznać za dość wysoki i ciekawy wynik – świadczyon o bardzo dużej wadze przywiązywanej do kwestii work life balance przez polskich pracowników. Można przypuszczać, że jeszcze kilka lat temu pracownicy wykazaliby się większą ostrożnością w takich decyzjach, jednak wejście na rynek pracy tzw. Pokolenia X oraz Pokolenia Z z pewnością przyczyniło się do uzyskania takiego wyniku. Są to bowiem ludzie, których charakteryzuje zdecydowanie mniejszy lęk przed zmianą pracy, są pod tym względem dużo bardziej elastyczni niż ich rodzice czy dziadkowie.

Atmosfera w pracy wpływa na work life balance?

W kontekście powyższego wyniku, pozytywną informacją jest to, że 72%badanych przyznaje, że zachowują odpowiednią równowagę między życiem osobistyma pracą. Jednocześnie wyraźnie mniej, bo 58% ankietowanych jest zdania, że to atmosfera panująca w pracy pozwala im zachować tą równowagę. Atmosfera w pracy jest zatem elementem, nad którym należy pracować w polskich przedsiębiorstwach. Można przypuszczać, że brak działań w tym obszarze w przyszłości przyczyni się w wielu firmach do zachwiania worklife balance pracowników, a w konsekwencji spadnie nie tylko ich zaangażowanie,ale może to skutkować też większą rotacją zatrudnienia.

Stres zawodowy

Tym, co w znacznym stopniu może zaburzać work life balance, jest stres zawodowy. Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii, że praca powoduje stres, tylko 35%respondentów jednoznacznie twierdzi, że praca dostarcza im niepotrzebnego stresu w życiu codziennym, a 26% jest zdania, że w pracy stresują się często. Dodatkowo 65%badanych pracowników deklaruje, że radzi sobie ze stresem związanym z wykonywaniem pracy. Każda praca wiąże się z pewnym poziomem stresu, jednak kiedy jest on przenoszony na życie osobiste, trudne jest zachowanie odpowiedniej równowagi. Tym bardziej pozytywne wydają się być wyniki uzyskane w badaniu. Można jednak zastanowić się, czy tak mały udziałankietowanych, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytania związane zodczuwaniem stresu zawodowego, wynika z tego, że osoby te rzeczywiście niepostrzegają pracy jako czynnik stresogenny, czy wręcz przeciwnie, uznają taki rodzaj stresu za tak naturalne zjawisko, że dopiero, gdy jest on naprawdę wyjątkowo silny lub częsty staje się on czymś, o czym warto wspominać.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Czy menadżerowi dbają o work lif balance?

Obowiązki zawodowe, trudne sytuacje, stres i wiele innych czynników mogąspowodować, że work life balance zostanie zaburzony. Oprócz tych elementów dużą rolę w utrzymaniu prawidłowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowymoprócz samego pracownika ma również jego przełożony. Musi on rozumieć, jak ważna jest wspomniana równowaga i szanować życie prywatne swoich podwładnych. Okazuje się, że 57% respondentów uważa, że ich przełożony rozumie, jak ważne jest zachowanie work life balance, zaś tylko 12% nie ma wątpliwości, że ich bezpośredni przełożony nie rozumie, jak istotna jest to kwestia. Jest to wprawdzie wynik stosunkowo pozytywny, jednaknadal daleki od idealnego, a więc świadczy o potrzebie zmian w tym obszarze.Jeśli taka świadomość przełożonych przerodzi się w realne działania, ichpodwładni powinni stać się bardziej zaangażowani, czego z kolei skutkiem długofalowym będzie poprawa wyników pracy zespołu i przedsiębiorstwa.

Work life balance w Polsce

Podsumowując wszystkie uzyskane wyniki dotyczące równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym można stwierdzi, że pracownicy w Polsce całkiem dobrze radzą sobie z jej utrzymaniem, jednak są elementy, nad którymi polscy pracodawcy powinni pracować, aby wspierać taki work life balance u pracowników. Przede wszystkim należy budować odpowiednią, wspierająca równowagę atmosferę pracy, zaś przełożeni powinni zyskać większą świadomość znaczenia work lifebalance i starać się wspierać swoich podwładnych w utrzymywaniu jej. Wszystkiete elementy budują w pewnym stopniu ogólne zadowolenie z życia prywatnego i zawodowego. Jak pokazują nasze badania, 62% ankietowanych pracowników przyznaje, że są usatysfakcjonowani zarówno z życia osobistego, jak i służbowego. Do takiego rezultatu z pewnością przyczyniła się pozytywnaocena work life balance przez respondentów.

Katarzyna Gabryjończyk
Specjalista ds. badań w Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.