Kompetencje miękkie potrzebne liderom do skutecznego zarządzania zespołami

Magda Pietkiewicz
10 min
7.12.2023

Kompetencje miękkie są niezbędne dla każdego lidera, który pragnie skutecznie zarządzać zespołem. Chociaż fachowa wiedza i umiejętności są ważne, to zdolności interpersonalne i umiejętność motywowania innych będą kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w prowadzeniu i zarządzaniu grupą ludzi.

Jak zostać dobrym liderem i skutecznie zarządzać zespołem? Jak w dzisiejszych czasach uzyskać harmonię, pełne zaufanie i widoczne efekty pracy? Sprawdź!

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Kompetencje... czyli co?

Kompetencjami nazywamy ogół predyspozycji danej osoby, pewien zakres umiejętności, doświadczenia oraz wartościowej wiedzy, które pozwalają na realizację zadań na wysokim poziomie. Kompetencje zawodowe będą więc połączeniem umiejętności, wiedzy i odpowiedniej postawy. To zdolności, predyspozycje osobowościowe oraz poznawcze. Takie umiejętności mogą być wyuczone lub nabyte w ciągu życia. Warto też wiedzieć, że ogólnie mówi się o dwóch rodzajach kompetencji - miękkich i twardych.

Kompetencje miękkie a kompetencje twarde - różnice

Kompetencje twarde to umiejętności mierzalne. Nabywa się je podczas nauki, szkoleń czy kursów. W skład kompetencji twardych wchodzi wiedza specjalistyczna z danej branży oraz umiejętności praktyczne. Umiejętności twarde są zazwyczaj udokumentowane.

Z kolei umiejętności miękkie nazywane też zdolnościami osobistymi są nieco trudniejsze do określenia. To przede wszystkim kompetencje społeczne i interpersonalne oraz cechy psychofizyczne. Mają one istotny wpływ na pracę całej grupy i kształtowanie się relacji pomiędzy współpracownikami. Zaliczyć możemy do nich m.in. zdolności z obszaru komunikacji międzyludzkiej (np. umiejętność pracy zespołowej) oraz kompetencje osobiste, które są ściśle związane z daną osobą (np. umiejętność radzenia sobie w stresowych sytuacjach).

Kompetencjami miękkimi będą również m.in. wysoka kultura osobista, asertywność, komunikatywność, samodyscyplina czy to, w jaki sposób organizujesz swoją pracę. Przyjmuje się, że znacznie łatwiej nauczyć pracownika umiejętności twardych niż miękkich. Opcji rozwijania umiejętności twardych jest mnóstwo, natomiast rozwijać kompetencje miękkie jest znacznie trudniej. Przychodzą one często wraz z doświadczeniem i czasem oraz poprzez codzienną praktykę. Można też skorzystać z kursów z zakresu kompetencji miękkich prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Dobry lider - jak nim zostać?

Dobry lider to taki, który skutecznie zarządza zespołem, stawia na rozwój swój i innych współpracowników oraz ma doświadczenie w zarządzaniu projektami. Dobry lider stawia na klarowną komunikację i wymaga wysokiej skuteczności nie tylko od współpracowników, ale i od siebie. Posiada umiejętność zarządzania ludźmi, zdolności przywódcze, potrafi motywować, nagradzać oraz sprawnie rozwiązywać wszelkie konflikty.

Pamiętajmy, że zła atmosfera w zespole powoduje szereg różnych problemów. Dobry lider powinien mieć więc cenne umiejętności społeczne takie jak wrażliwość i empatia. Niezwykle ważna jest również umiejętność tworzenia atmosfery pełnej zaufania, która pozwala budować zdrową kulturę zespołową i ma pozytywny wpływ na skuteczne zarządzanie zespołem oraz bezpieczeństwo psychologiczne pracowników (zapewnienie psychicznego bezpieczeństwa bywa niezwykle trudne, jeżeli pracujemy pod presją osiągania wyników).

tworzenie prezentacji multimedialnych dla zespołu

Umiejętności miękkie, które powinny cechować lidera

Kompetencje miękkie lidera obejmują umiejętności interpersonalne, emocjonalne i społeczne, które są niezbędne do skutecznego zarządzania ludźmi i do osiągania wysokich wyników.

Pierwszą kompetencją miękką, którą powinien posiadać każdy lider, jest umiejętność komunikacji. Właściwe i skuteczne przekazywanie informacji jest kluczowe dla rozwoju zespołu. Dobry lider musi jasno wyrażać swoje myśli i cele oraz słuchać innych i rozumieć ich perspektywę. Komunikacja dwustronna i umiejętność słuchania są kluczowe dla rozwoju zespołów, ponieważ pozwalają na pełne zrozumienie każdej ze stron. Dobra komunikacja pomoże więc zapobiegać występowaniu problemów zespołowych.

Następną ważną kompetencją miękką lidera powinna być umiejętność motywacji i inspiracji współpracowników. Poprzez motywowanie i inspirację, lider może wzmacniać ducha zespołu, sprawiając, że pracownicy zaczną wykonywać swoje zadania z zaangażowaniem i pasją.

Bardzo ważna jest także umiejętność współpracy i pracy w zespole. Lider musi odpowiednio delegować zadania. Planowanie podziału zadań jest niezwykle istotnym aspektem, związanym ze skutecznym zarządzaniem zespołem. Lider powinien też dzielić się wiedzą z innymi pracownikami i rozpoznawać umiejętności poszczególnych członków grupy oraz wykorzystywać te zasoby, po to, aby osiągać wyznaczone cele.

Lider musi rozwiązywać konflikty i budować silne relacje między członkami zespołu. Powinien cechować się kreatywnością i zdolnością do podejmowania szybkich decyzji. Musi on być zdolny do myślenia innowacyjnego i generowania nowych pomysłów, po to, aby wykazywać się wysoką skutecznością w dynamicznym środowisku biznesowym. Zdolność do podejmowania trafnych decyzji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym, jest kluczowa dla sukcesu.

Taka osoba musi też odpowiednio reagować na emocje i potrzeby swojego zespołu. Empatia to ważna kompetencja miękka. Jest bardzo potrzebna w procesie budowania zaangażowania członków zespołu i tworzenia pozytywnej atmosfery pracy. Lider powinien być w stanie rozpoznać i reagować na potrzeby emocjonalne teamu oraz udzielać wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dobry lider musi również rozpoznawać potrzeby i poziom kompetencji swoich pracowników, powinien cechować się elastycznością i umiejętnością dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz umiejętnością nagradzania i trafnego krytykowania. Powinien jasno wyznaczać cele, budować zaufanie i stworzyć kulturę współpracy. Takie postępowanie zagwarantuje większą skuteczność w nakierowaniu zachowań zespołu na właściwe tory produktywności.

Niezwykle ważna jest także umiejętność identyfikowania i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny oraz umiejętność efektywnego planowania i organizowania czasu. Tam, gdzie brakuje odpowiedniej koordynacji, nie ma merytorycznych feedbacków i często organizowane są nieefektywne spotkania, zespoły osiągają słabe wyniki, a konflikty i dysfunkcyjna dynamika grupy prowadzą do opóźnień, błędów, mniejszej efektywności i frustracji.

Jakimi innymi umiejętnościami miękkimi powinien cechować się lider? Ważna jest także umiejętność radzenie sobie ze stresem i zdolność do utrzymywania równowagi emocjonalnej oraz umiejętność dostosowania swojej strategii i stylu zarządzania do indywidualnych potrzeb i preferencji całego zespołu.

Skuteczne zarządzanie zespołem - co jeszcze warto wiedzieć?

Na co jeszcze zwrócić uwagę w kontekście skutecznego zarządzania zespołem? Realizując projekt, pamiętaj o doborze właściwych pracowników. Zawsze warto analizować nie tylko indywidualne umiejętności danej osoby, ale także zwracać uwagę na wartość, jaką wniesie ona do danego projektu. Jako lider powinieneś dobrze poznać swoich współpracowników i obdarzyć ich pewnym kredytem zaufania. To z pewnością pozwoli zyskać Ci szacunek.

Ponadto zadbaj o motywację, stawiaj realne wymagania oraz klarowne cele i nie wymagaj od pracowników pracy, która wykracza poza ich kompetencje. Zawsze planuj działania, bądź asertywny i kontroluj sytuację. Zadbaj też o rozwój pracowników, oferując im kursy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje. Nie zapominaj również o feedbacku. Regularnie oceniaj pracę i postępy współpracowników, wskazuj mocne i słabe strony oraz kierunki rozwoju, chwal dobre praktyki, a w razie potrzeby postaw na merytoryczną i konstruktywną krytykę.

Podsumowanie

Lider jest osobą, która powinna wykazywać szereg konkretnych umiejętności twardych oraz umiejętności miękkich. Kompetencje miękkie są kluczowe dla lidera, który pragnie skutecznie zarządzać zespołem. Takie kompetencje pozwalają też na utrzymywanie członków zespołu na właściwej ścieżce. Umiejętność komunikacji, motywacji, pozytywne nastawienie, kreatywność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz empatia są niezbędne do osiągnięcia sukcesu i odpowiadają za skuteczne zarządzanie zespołem. Odpowiednie rozwinięcie tych kompetencji pozwoli poprowadzić zespół w sposób efektywny, sprzyjający rozwojowi i osiąganiu wyznaczonych, wspólnych celów!

Magda Pietkiewicz
Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.