Umiejętności interpersonalne – kompetencje twarde i miękkie

Magda Pietkiewicz
6 minut czytania

Coraz częściej zostaje zwrócona uwaga na umiejętności miękkie i twarde u każdego człowieka. Choć te drugie w większym stopniu były zauważane przez przyszłych pracodawców, to predyspozycje miękkie były często przez nich pomijane. Umiejętności interpersonalne oraz umiejętności twarde mają szczególne znaczenie w procesie rekrutacji, oraz ogromny wpływ na ewentualne zatrudnienie.

Według definicji za kompetencje twarde można przyjąć kompetencje zawodowe, czyli wszytko to jest potrzebne do wykonywania danej pracy m.in. ogół wiedzy, by realizować powierzone zadania. Kompetencje miękkie to przede wszystkim zdolności osobiste, zdolności do integracji i organizacji w miejscu pracy. Cechy, które wpływają na zachowanie i reakcję na zaistniałą sytuację. Więcej o umiejętnościach miękkich i twardych przeczytać można w dalszej części artykułu.

W dobie zmieniającego się świata pracodawcy szukają u swojego pracownika równowagi pomiędzy umiejętnościami twardymi i miękkimi. Choć w przypadku pracy łatwiej jest się nauczyć umiejętności twardych to i tak coraz bardziej rekruterzy biorą pod uwagę umiejętności miękkie, ponieważ mają duży wpływ na późniejsze efekty pracy. By zainteresować pracodawcę swoją osobą, należy zrozumieć, co to są kompetencje miękkie i twarde i jak podkreślić swoje indywidualne cechy.

Kompetencje miękkie i twarde są nie tylko związane z procesem rekrutacyjnym. Umiejętności te przydają się na każdym etapie życia czy to w szkole, wspólnym życiu czy właśnie w późniejszym życiu zawodowym.

Kompetencje co to jest?

Kompetencje to zakres umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia. Osoba z kompetencjami potrafi w sposób należyty wykorzystać posiadaną wiedzę, by rozwiązać problem lub zadanie. Można określić, że kompetencjami nazywa się ogół predyspozycji danej osoby – czyli wszystko to, co pozwala na podjęcie się zadania i jego realizację.

Kompetencje zawodowe jak głosi definicja to połączenie umiejętności, wiedzy i postawy. Są to zdolności, predyspozycje osobowościowe i poznawcze. Odpowiednio poprowadzone i skierowane na dany zawód, pozwalają na realizację zadań na bardzo wysokim poziomie.

Umiejętności te mogą być naturalne, wyuczone czy nabywane w ciągu życia. Wyróżniamy dwa rodzaje kompetencji: kompetencje twarde i kompetencje miękkie.

Kompetencje twarde (ang. hard skills)

Umiejętności twarde to przede wszystkim mierzalne wartości, którymi dysponuje człowiek. Nabywa je podczas nauki w szkole, studiach czy jeżdżąc na szkolenia, kursy i praktyki. Kompetencje twarde to między innymi wiedza specjalistyczna, wiedza merytoryczna z określonego działu czy branży, a także wszystkie umiejętności praktyczne pomocne w tej dziedzinie. Kompetencje twarde łatwo zmierzyć, sprawdzić i ocenić. Predyspozycje twarde w większości przypadków są udokumentowane lub posiadają poświadczenie zdobytej wiedzy czy umiejętności np. certyfikat z kursu znajomość języka angielskiego, czy prawo jazdy.

Umiejętności twarde

Wśród umiejętności twardych możemy wyróżnić przede wszystkim:

Kompetencje miękkie (z ang. soft skills)

Umiejętności miękkie to trudny rodzaj kompetencji do zmierzenia i bardzo często są one subiektywną oceną własnych umiejętności. Kompetencje miękkie to przede wszystkim umiejętności społeczne i interpersonalne, a także cechy psychofizyczne powiązane z daną osobą. Mają one istotny wpływ na pracę w grupie oraz na to, jak będą się kształtować relacje między pracownikami, co oczywiście będzie miało przełożenie na rezultaty pracy. W ostatnich latach osoby rekrutujące coraz częściej zaczęły przywiązywać do nich uwagę, stawiając niemal na równi z umiejętnościami twardymi.

Pomimo iż ocena umiejętności miękkich jest trudna to i tak można je podzielić na dwie podstawowe grupy. Do pierwszej należeć będą zdolności z obszaru komunikacji z innymi ludźmi (praca zespołowa), a do drugiej kompetencje osobiste stricte związane z naszą osobą (radzenie sobie ze stresem).

Umiejętności miękkie

W każdym zawodzie będą brane pod uwagę inne umiejętności miękkie. Do najbardziej ogólnych, powszechnych umiejętności miękkich można zaliczyć:

Wypisane przykłady kompetencji miękkich to tylko nieliczne, które może posiadać człowiek. W przeciwieństwie do umiejętności twardych trudniej jest się ich wyuczyć i nie są związane z wykształceniem czy wykonywanym zawodem.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Jak rozwijać kompetencje miękkie i twarde?

Doskonalenie własnych kompetencji miękkich jak i twardych jest bardzo ważne w codziennym życiu jak i w kontekście pracy. Choć w przypadku umiejętności twardych jest to w miarę łatwe do osiągnięcia, tak w przypadku kompetencji miękkich sprawa się komplikuje.

Doskonalenie kompetencji twardych zależy przede wszystkim od konsekwentnej pracy i szkoleniu się w danej dziedzinie. Podnoszenie kwalifikacji może być poprzez szkolenia, kursy czy każdy inny rodzaj nauki, który podnosi nasze kwalifikacje. Warto inwestować w pogłębianie wiedzy i umiejętności i co pewien czas zweryfikować ich stan. Pozwoli to na szybkie wyłapanie ewentualnej luki i doskonalenie się w danym temacie.

Z umiejętnościami miękkimi jest trudniej. Nie da się ich wyuczyć poprzez kursy czy szkolenia. Każdy człowiek rodzi się z określonymi predyspozycjami, które mają przełożenie na późniejsze życie. Można oczywiście ćwiczyć pewne zachowania i wyrobić odpowiednie nawyki, ale to nie jest krótkotrwały proces. Pozytywne nastawienie i chęć do pracy sprawią, że osiągnięcie celu będzie prostsze.

Poszerzanie swoich umiejętności, zarówno twardych jak i miękkich jest możliwie tylko i wyłącznie przy maksymalnym skupieniu się na tych dwóch obszarach osobno. Firma powinna wspierać pracowników i udostępniać mu szkolenia czy kursy. Docenienie tego pracownika może zwiększyć jego zaangażowanie.

Magda Pietkiewicz
Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.