Jak budować pozytywne emocje w relacjach z pracownikami?

Katarzyna Gabryjończyk
7 min czytania

Relacje w miejscu pracy są jednym z kluczowych elementów, które wpływają na zaangażowanie pracowników.

Z jednej strony są to relacje pomiędzy samymi pracownikami, z drugiej zaś strony relacje pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. Dlaczego te drugie są tak istotne? Ponieważ w dużej mierze to od managera i jego Inteligencji Emocjonalnej będzie zależeć, jak pracownik będzie się czuł w firmie i czy uda się w niej stworzyć pozytywne środowisko pracy. Jak zatem budować relacje z pracownikami?

Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo dobrych relacji w zespole, pracownik nie jest zaangażowany z powodu właśnie złych relacji z przełożonym. Z kolei manager, którego charakteryzuje wysoki poziom Inteligencji Emocjonalnej, nie tylko będzie miał dobre relacje z podwładnymi, ale będzie też potrafił w taki sposób zarządzać relacjami pracowniczymi, żeby pozytywnie wpływać na kontakty w zespole.

Emocje pozytywne i negatywne w miejscu pracy

Emocje - zawsze obecne w naszym życiu, towarzyszą nam na każdym miejscu i czasie naszego bytu. Tak jak w życiu prywatnym tak i zawodowym pojawiają się w bardziej lub mniej oczekiwanym momencie. Pozytywne emocje i te negatywne mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie unikniemy ich w miejscu pracy, dlatego też warto zadbać o to, by przeważały te bardziej pozytywne emocje. Wiadomo, nikt nie jest w stanie wyeliminować emocji negatywnych z życia.

Jedna z definicji o emocjach mówi, że jako emocję człowiek uznaje tę, która w sposób świadomego lub nieświadomego wartościowania została uznana za zdarzenie istotne. Z pozytywnymi emocjami mamy do czynienia jeśli dane wydarzenie sprzyja konkretnej sprawie. Jako negatywną uznaje się tą, która sprawę utrudnia.

Do emocji pozytywnych zaliczamy przede wszystkim radość, zaufanie, akceptacja, bezpieczeństwo, poczucie szczęścia - zachęcają one do działania, pozwalają na szybszą adaptację w otoczeniu i stwarzają poczucie przynależności do firmy. Odczuwanie pozytywnych emocji daje nam zachwyt i są dużą motywacją do dalszego działania.

Do negatywnych emocji można przypisać strach, brak akceptacji, smutek, panikę, złość- odczuwanie negatywnych emocji prowadzi do rozczarowania i braku wiary w siebie. Chodź emocje negatywne nie są proste do opanowania warto próbować uczyć się z jak sobie z nimi radzić. Każdy pracodawca nie jest w stanie całkowicie wyeliminować negatywnych emocji, ważne, by wiedział, jak w danej chwili postąpić i jak rozwiązać problem czy to w relacji pracownik pracodawca, czy między współpracownikami.

Afiliacyjny styl zarządzania

Stylem zarządzania, który cechuje skoncentrowanie na atmosferze, budowaniu więzi w zespole, emocjonalnych relacji, jest styl afiliacyjny. Lider działający w takim stylu stawia pracowników w centrum swojego zainteresowania i uważa, że to właśnie samopoczucie i relacje są kluczem do sukcesu. Podejście takie sprawdzi się w przypadku, kiedy pracownicy są kompetentni, odpowiedzialni, dobrze wiedzą, co mają robić i znają procedury. Nie jest to jednak styl idealny – jego wady mogą się objawić w problematycznych sytuacjach, kiedy wymagane jest podjęcie trudnych decyzji, pracownikom brakuje kompetencji lub nie odnajdują się w swoich obowiązkach. Bez względu jednak od okoliczności, specyfiki firmy i jej kultury organizacyjnej i preferowanego stylu zarządzania, można wskazać kilka zasad, którymi przełożeni powinni kierować się w codziennej pracy, aby zbudować dobre relacje z pracownikami.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Relacje w miejscu pracy są jednym z kluczowych elementów, które wpływają na zaangażowanie pracowników.

Z jednej strony są to relacje pomiędzy samymi pracownikami, z drugiej zaś strony relacje pomiędzy pracownikiem a jego przełożonym. Dlaczego te drugie są tak istotne? Ponieważ w dużej mierze to od managera i jego Inteligencji Emocjonalnej będzie zależeć, jak pracownik będzie się czuł w firmie i czy uda się w niej stworzyć pozytywne środowisko pracy. Jak zatem budować relacje z pracownikami?

Niejednokrotnie zdarza się, że pomimo dobrych relacji w zespole, pracownik nie jest zaangażowany z powodu właśnie złych relacji z przełożonym. Z kolei manager, którego charakteryzuje wysoki poziom Inteligencji Emocjonalnej, nie tylko będzie miał dobre relacje z podwładnymi, ale będzie też potrafił w taki sposób zarządzać relacjami pracowniczymi, żeby pozytywnie wpływać na kontakty w zespole.

Emocje pozytywne i negatywne w miejscu pracy

Emocje - zawsze obecne w naszym życiu, towarzyszą nam na każdym miejscu i czasie naszego bytu. Tak jak w życiu prywatnym tak i zawodowym pojawiają się w bardziej lub mniej oczekiwanym momencie. Pozytywne emocje i te negatywne mają wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie unikniemy ich w miejscu pracy, dlatego też warto zadbać o to, by przeważały te bardziej pozytywne emocje. Wiadomo, nikt nie jest w stanie wyeliminować emocji negatywnych z życia.

Jedna z definicji o emocjach mówi, że jako emocję człowiek uznaje tę, która w sposób świadomego lub nieświadomego wartościowania została uznana za zdarzenie istotne. Z pozytywnymi emocjami mamy do czynienia jeśli dane wydarzenie sprzyja konkretnej sprawie. Jako negatywną uznaje się tą, która sprawę utrudnia.

Do emocji pozytywnych zaliczamy przede wszystkim radość, zaufanie, akceptacja, bezpieczeństwo, poczucie szczęścia - zachęcają one do działania, pozwalają na szybszą adaptację w otoczeniu i stwarzają poczucie przynależności do firmy. Odczuwanie pozytywnych emocji daje nam zachwyt i są dużą motywacją do dalszego działania.

Do negatywnych emocji można przypisać strach, brak akceptacji, smutek, panikę, złość- odczuwanie negatywnych emocji prowadzi do rozczarowania i braku wiary w siebie. Chodź emocje negatywne nie są proste do opanowania warto próbować uczyć się z jak sobie z nimi radzić. Każdy pracodawca nie jest w stanie całkowicie wyeliminować negatywnych emocji, ważne, by wiedział, jak w danej chwili postąpić i jak rozwiązać problem czy to w relacji pracownik pracodawca, czy między współpracownikami.

Afiliacyjny styl zarządzania

Stylem zarządzania, który cechuje skoncentrowanie na atmosferze, budowaniu więzi w zespole, emocjonalnych relacji, jest styl afiliacyjny. Lider działający w takim stylu stawia pracowników w centrum swojego zainteresowania i uważa, że to właśnie samopoczucie i relacje międzyludzkie są kluczem do sukcesu. Podejście takie sprawdzi się w przypadku, kiedy pracownicy są kompetentni, odpowiedzialni, dobrze wiedzą, co mają robić i znają procedury. Nie jest to jednak styl idealny – jego wady mogą się objawić w problematycznych sytuacjach, kiedy wymagane jest podjęcie trudnych decyzji, pracownikom brakuje kompetencji lub nie odnajdują się w swoich obowiązkach. Bez względu jednak od okoliczności, specyfiki firmy i jej kultury organizacyjnej i preferowanego stylu zarządzania, można wskazać kilka zasad, którymi przełożeni powinni kierować się w codziennej pracy, aby zbudować dobre relacje z pracownikami.

Katarzyna Gabryjończyk
Specjalista ds. badań w Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.