17.01.2020

Czy istnieje życie po pracy? Polscy pracownicy o work life balance.

Czy istnieje życie po pracy? Polscy pracownicy o work life balance.
Work life balance nie jest koncepcją nową, także w Polsce, a jej początki sięgają lat 70-tych XX wieku. Obecnie większość pracodawców ma świadomość, iż pracownicy z zaburzoną równowagą pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym stają się nieefektywni, niezadowoleni z pracy, zestresowani, a w konsekwencji szybko stają się wypaleni zawodowo. Czy tacy ludzie mogą być zaangażowanymi pracownikami? Jak pokazują analizy, raczej nie. W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przy wykorzystaniu innowacyjnego narzędzia Enpulse za pośrednictwem internetowej platformy Zmotywowani.pl, sprawdzaliśmy m.in. czy polskim pracownikom udaje się utrzymywać taką równowagę.

Pierwszą interesującą dla nas kwestią było to, jak ważny dla pracowników jest wpływ pracy na życie osobiste oraz utrzymywanie równowagi pomiędzy tymi dwoma elementami. 57% przebadanych osób przyznaje, że raczej porzuci pracę niż pozwoli, żeby stwarzała ona problemy osobiste i rodzinne, a tylko 12% respondentów jednoznacznie twierdzi, że nie porzuci pracy nawet jeśli będzie ona negatywnie oddziaływała na życie prywatne. Deklarację ponad połowy badanych o rezygnacji z pracy negatywnie wpływającej na ich życie „pozazawodowe” można uznać za dość wysoki i ciekawy wynik – świadczy on o bardzo dużej wadze przywiązywanej do kwestii work life balance przez polskich pracowników. Można przypuszczać, że jeszcze kilka lat temu pracownicy wykazaliby się większą ostrożnością w takich decyzjach, jednak wejście na rynek pracy tzw. Pokolenia X oraz Pokolenia Z z pewnością przyczyniło się do uzyskania takiego wyniku. Są to bowiem ludzie, których charakteryzuje zdecydowanie mniejszy lęk przed zmianą pracy, są pod tym względem dużo bardziej elastyczni niż ich rodzice czy dziadkowie.

W kontekście powyższego wyniku, pozytywną informacją jest to, że 72% badanych przyznaje, że zachowują odpowiednią równowagę między życiem osobistym a pracą. Jednocześnie wyraźnie mniej, bo 58% ankietowanych jest zdania, że to atmosfera panująca w pracy pozwala im zachować tą równowagę. Atmosfera w pracy jest zatem elementem, nad którym należy pracować w polskich przedsiębiorstwach. Można przypuszczać, że brak działań w tym obszarze w przyszłości przyczyni się w wielu firmach do zachwiania work life balance pracowników, a w konsekwencji spadnie nie tylko ich zaangażowanie, ale może to skutkować też większą rotacją zatrudnienia.

Tym, co w znacznym stopniu może zaburzać work life balance, jest stres zawodowy. Co ciekawe, wbrew powszechnej opinii, że praca powoduje stres, tylko 35% respondentów jednoznacznie twierdzi, że praca dostarcza im niepotrzebnego stresu w życiu codziennym, a 26% jest zdania, że w pracy stresują się często. Dodatkowo 65% badanych pracowników deklaruje, że radzi sobie ze stresem związanym z wykonywaniem pracy. Każda praca wiąże się z pewnym poziomem stresu, jednak kiedy jest on przenoszony na życie osobiste, trudne jest zachowanie odpowiedniej równowagi. Tym bardziej pozytywne wydają się być wyniki uzyskane w badaniu. Można jednak zastanowić się, czy tak mały udział ankietowanych, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytania związane z odczuwaniem stresu zawodowego, wynika z tego, że osoby te rzeczywiście nie postrzegają pracy jako czynnik stresogenny, czy wręcz przeciwnie, uznają taki rodzaj stresu za tak naturalne zjawisko, że dopiero, gdy jest on naprawdę wyjątkowo silny lub częsty staje się on czymś, o czym warto wspominać.

Obowiązki zawodowe, trudne sytuacje, stres i wiele innych czynników mogą spowodować, że work life balance zostanie zaburzony. Oprócz tych elementów dużą rolę w utrzymaniu prawidłowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym oprócz samego pracownika ma również jego przełożony. Musi on rozumieć, jak ważna jest wspomniana równowaga i szanować życie prywatne swoich podwładnych. Okazuje się, że 57% respondentów uważa, że ich przełożony rozumie, jak ważne jest zachowanie work life balance, zaś tylko 12% nie ma wątpliwości, że ich bezpośredni przełożony nie rozumie, jak istotna jest to kwestia. Jest to wprawdzie wynik stosunkowo pozytywny, jednak nadal daleki od idealnego, a więc świadczy o potrzebie zmian w tym obszarze. Jeśli taka świadomość przełożonych przerodzi się w realne działania, ich podwładni powinni stać się bardziej zaangażowani, czego z kolei skutkiem długofalowym będzie poprawa wyników pracy zespołu i przedsiębiorstwa.

Podsumowując wszystkie uzyskane wyniki dotyczące równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym można stwierdzi, że pracownicy w Polsce całkiem dobrze radzą sobie z jej utrzymaniem, jednak są elementy, nad którymi polscy pracodawcy powinni pracować, aby wspierać taki work life balance u pracowników. Przede wszystkim należy budować odpowiednią, wspierająca równowagę atmosferę pracy, zaś przełożeni powinni zyskać większą świadomość znaczenia work life balance i starać się wspierać swoich podwładnych w utrzymywaniu jej. Wszystkie te elementy budują w pewnym stopniu ogólne zadowolenie z życia prywatnego i zawodowego. Jak pokazują nasze badania, 62% ankietowanych pracowników przyznaje, że są usatysfakcjonowani zarówno z życia osobistego, jak i służbowego. Do takiego rezultatu z pewnością przyczyniła się pozytywna ocena work life balance przez respondentów.

Katarzyna Gabryjończyk
Katarzyna Gabryjończyk

Specjalista ds. badań w Zmotywowani.pl I Enpulse

Zobacz inne artykuły

08.07.2021

Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

co wpływa na zaangażowanie

08.09.2020

Zaangażowanie: antybiotyk czy suplement diety? Enpulse na HR Tech Summit 2020

Zaangażowanie antybiotyk czy suplement diety

28.01.2020

Badanie zaangażowania: jak uzyskać najlepsze efekty.

Jak skutecznie badać zaangażowanie twoich pracowników

Możesz też za darmo przetestować wszystkie funkcje Enpulse przez 30 dni!

Wypróbuj za darmo

Zapisz się do newslettera i otrzymuj
darmowe materiały o zaangażowaniu!

Oceń post
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje w polityce dotyczącej cookies.
Zamknij