Satysfakcja Pracowników

15.11.2023

Satysfakcja pracowników to postawa zespołu wynikająca z ich opinii i przekonań o pracy. W sytuacji, gdy pracownik czuje satysfakcję z pracy, sposobu wykonywania obowiązków i traktowania przez osoby zarządzające zespołem, znacznie może zwiększyć się wydajność pracy i motywacja do podejmowania dalszych działań. Poziom satysfakcji pracowników ma także wpływ na ich staż pracy - im wyższa jest satysfakcja zawodowa, tym chętniej zespół decyduje się na długotrwałą pracę w danej firmie. Można więc śmiało powiedzieć, że zadowolenie z pracy jest ściśle powiązane z poziomem zaangażowania pracowników.

Usatysfakcjonowany pracownik - czyli jaki?

Satysfakcja z pracy wiąże się m.in. z zaspakajaniem własnych potrzeb. Osoba czerpiąca satysfakcję z wykonywanych obowiązków jest zadowolona nie tylko z efektów własnych działań, ale także z tego, jakie korzyści daje jej praca w konkretnej branży lub przedsiębiorstwie. Mowa tu zarówno o rozwoju osobistym, możliwości poszerzania wiedzy i stawiania czoła coraz to poważniejszym zadaniom, jak i o bezpieczeństwie finansowym, zapewnieniu opieki zdrowotnej, czy ogólnym zaufaniu do miejsca pracy i przebywających w nim osobach.

Czynniki wpływające na zadowolenie pracowników

Wyróżniono trzy podstawowe czynniki ściśle powiązane z budowaniem satysfakcji zespołu. Zaliczamy do nich:

  1. Czynniki organizacyjne - Dotyczą firmy, panujących w niej zasad i sposobu zarządzania pracownikami, a także rodzaju otrzymywanych zadań, stopnia ich trudności i poziomu dostosowania do zajmowanego stanowiska. Do tej grupy czynników zaliczamy także wysokość płacy i dostosowanie jej do kompetencji i zaangażowania oraz perspektywę awansu i stabilności zatrudnienia.
  2. Czynniki osobiste - Powiązane są z osobistą postawą pracownika, a ich determinantami są płeć, wiek, cechy osobowości, doświadczenie zawodowe, status społeczny, poczucie przynależności do konkretnej grupy, czy chęć samorealizacji i rozwoju.
  3. Czynniki społeczne - Zaliczamy do nich relacje ze współpracownikami, przełożonymi i klientami, wzajemny szacunek, atmosferę w miejscu zatrudnienia, czy otrzymywane wsparcie związane z życiem zawodowym.

Jak mierzyć satysfakcję pracowników?

Aby zmierzyć zadowolenie zespołu, najczęściej wykonuje się badania satysfakcji pracowników, polegające na dostarczeniu im kwestionariusza z pytaniami dotyczącymi opinii i przekonań o miejscu i warunkach pracy. Najczęściej ankieta składa się z pytań zawierających: pięciostopniową Skalę Liktera, odpowiedzi „tak/nie” lub miejsca do samodzielnego wpisania i uzasadnienia odpowiedzi.

Jak poprawiać satysfakcję pracowników?

Nie ulega wątpliwości, że zadowolenie pracowników może mieć pozytywny wpływ na ich zaangażowanie w stosunku do wykonywanej pracy. Warto więc podejmować działania mające na celu poprawę satysfakcji zespołu. Zaliczamy do nich m.in. zapewnianie bezpiecznego i przyjaznego miejsca pracy, otwartość na zmiany, budowanie przyjemnej atmosfery, dostosowywanie płacy do umiejętności i stażu pracy, zapewnianie benefitów w postaci opieki zdrowotnej lub karnetów sportowych, umożliwianie rozwoju ścieżki kariery, czy organizowanie spotkań i imprez integracyjnych, mających na celu poprawę relacji w firmie.

romb
fala

Wykorzystaj naszą technologię do
zbudowania zaangażowanego zespołu

Umów się na bezpłatną konsultację z naszymi ekspertami.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.