Inteligencja Emocjonalna w pracy – 8 emocjonalnych driverów zaangażowania

Magda Pietkiewicz
5 min czytania

Pracownik - człowiek czy maszyna, czyli emocje w miejscu pracy

Uczucia, emocje towarzyszą nam cały czas, są nieodłącznym elementem życia. Wiele osób uważa, że sferę zawodową należy oddzielać od emocjonalnych aspektów. Oczywiście nadmierne emocje nie są dobrym doradcą nie tylko w pracy, jednak czy możliwe, a przede wszystkim czy dobre jest wyłączenie takich aspektów ze sfery zawodowej?

Nie trudno wyobrazić sobie takie miejsce pracy – zarówno pracownicy, przełożeni, jak i pracodawca skupiają się tylko na racjonalności, efektywności, a pracownik to tylko pewien rodzaj trybiku w maszynie. Niemal brak relacji z drugim człowiekiem w pracy. Emocje, uczucia zostawiane są na progu zakładu pracy, biura. Trochę jakby na stanowisku pracy człowieka zastąpił robot. Wizja ta wydaje się być dosyć przerażająca i odczłowieczająca całą ideę pracy.

Dlaczego? Bo to właśnie uczucia i emocje nadają sens codziennemu funkcjonowaniu. Oczywiście wydajność, osiąganie efektów ma znaczenie, ale czy bez takiego poczucia sensu następowałby rozwój? Czy komukolwiek chciałoby się robić coś więcej tylko po to, żeby zwiększyć efektywność bez oczekiwanej z tego satysfakcji? Dlatego właśnie nie można zapominać, że emocje w miejscu pracy mają wręcz kluczowe znaczenie.

Inteligencja Emocjonalna w pracy, czyli uczucia jako podstawa

Pozytywnym zjawiskiem jest coraz częstsze mówienie o tym, że o emocje trzeba dbać, należy nauczyć się je wyrażać, odczuwać, ale i w pewnym stopniu kontrolować. Taka zdolność, określana jako Inteligencja Emocjonalna, jest coraz częściej wymieniana jako pożądana cecha pracowników i managerów. Inteligencja emocjonalna w pracy to kwestia nie tylko wydajności, ale również samopoczucia osoby, które bezpośrednio przekłada się na produktywność.

Każdej sytuacji, zadaniu w pracy towarzyszą pewne odczucia, chociaż nie zawsze sobie je uświadamiamy. Problem polega jednak niejednokrotnie na tym, że pracownik nie czuje się usatysfakcjonowany z tego, co robi, jego zaangażowanie i chęć do pracy spadają, chociaż sam nie wie dlaczego. Pracuje, działa, wykonuje swoje obowiązki, ale nie skupia się w żaden sposób na głębszej warstwie swojej pracy, a więc nie przygląda się właśnie pewnym emocjom, które ona wywołuje. Ciągłe zmęczenie, które mu towarzyszy tłumaczy porą roku, zbyt krótkimi wakacjami, czy sytuacją w domu.

Managerowie z kolei taką sytuację mogą tłumaczyć lenistwem pracownika, czy chociażby problemami rodzinnymi. A przyczyna może być zupełnie inna. Chwila poświęcona na przyjrzenie się z większą uważnością swoim emocjom związanym z pracą, albo rozmowa z przełożonym, którego cechuje wysoka Inteligencja Emocjonalna i będzie potrafił zadać odpowiednie pytania. Być może okaże się, że tak naprawdę głównym czynnikiem zmęczenia pracą jest poczucie, że praca nie jest istotna, nie przekłada się na sukces firmy, albo nie daje żadnych szans na rozwój, lub nie stymuluje do niego. Znaczenie inteligencji emocjonalnej jest więc nieocenione, aby określić problemy innych osób. Jest niezbędna w podejmowaniu decyzji personalnych czy zarządzaniem zespołem. Pracodawcy w coraz większym stopniu zdają sobie z tego sprawę jak ważne i cenne są umiejętności związane z inteligencją emocjonalną.

Zidentyfikowanie problemu pozwala na jego rozwiązanie, a Inteligencja Emocjonalna pracowników oraz Inteligencja Emocjonalna managerów okazują się bardzo przydatnymi umiejętnościami w tym zakresie. To m.in. dzięki nim udaje się w pewnym stopniu zarządzać emocjami w pracy, unikać frustracji. Spostrzeżenia dotyczące zachowań drugiej osoby i tego co wpływa na jej działania, jest kluczowe przy zarządzaniu innymi ludźmi. Brak odpowiedniego podejścia może powodować wypalenie zawodowe co skutkować może większą rotacją pracowników, brakiem motywacji.

Panowanie nad własnymi emocjami, samoświadomość i samoregulacja jest niezbędna do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi. Zestaw umiejętności inteligencji emocjonalnej pozwala na zrozumienie innych ludzi i znalezienie odpowiednich rozwiązań dopasowanych do ich odbioru problemu. Czy wiesz, że umiejętności związane z inteligencją emocjonalną można w dużym stopniu wyćwiczyć?

Emocje a zaangażowanie

Emocjonalne elementy mają zatem ogromny wpływ na zaangażowanie pracowników - to w jakim stopniu czują się dobrze w pracy, jak bardzo są przywiązani do firmy, współpracowników, czy chcą w niej pozostać i działać na jej rzecz nie tylko w takim zakresie, jakiego od nich wymaga przełożony. To wszystko przekłada się na ich efektywność, jakość pracy i realizacje swoich obowiązków. Obniżenie produktywności przy negatywnych emocjach jest naturalne. Takich elementów emocjonalnych jest wiele, jednak 8 z nich uważamy za najistotniejsze do budowania zaangażowania pracownika.

romb
fala

Masz pytanie dotyczące zaangażowania?

Bezpłatną konsultację możesz wykorzystać na skonsultowanie dowolnego tematu zawiązanego z badaniem zaangażowania.
BEZPŁATNA KONSULTACJA rombkrzyżykkrzyżyk

8 najważniejszych driverów emocjonalnych pracowników:

  1. Duma – z tego, co się robi, jaką rolę się odgrywa w pracy i w jakiej firmie się pracuje.
  2. Uznanie – za dobrze wykonane obowiązki, docenianie działań, sukcesów, nadanie wartości i znaczenia pracy.
  3. Stymulowanie pracy – poczucie, że praca stanowi wyzwanie, coś ciekawego, nie powoduje ciągłego znudzenia i zniechęcenia.
  4. Rozwój osobisty – poczucie, że praca jest szansą na rozwój na wielu płaszczyznach.
  5. Świadomość – wizji i misji organizacji, tego, że to, co się robi, jest z nią spójne i pomaga realizować cele firmy.
  6. Pozytywne środowisko pracy – otoczenie się wspierającymi, pozytywnymi ludźmi w miejscu pracy, budowanie z nimi osobistych relacji, więzi, a więc i przynależności do zespołu.
  7. Relacje z przełożonym – zbudowane na szczerości, otwartości, zaufaniu i empatii, przełożony stanowi wsparcie dla pracownika.
  8. Poczucie sprawstwa – świadomość, że ma się wpływ na to, co dzieje się w organizacji, na jej cele, strategię, ale i decyzje, sposoby rozwiązywania problemów.

Przeczytaj także: Świadomość, sprawstwo i duma w budowaniu zaangażowania pracowników

Koncepcja inteligencji emocjonalnej

Na pierwszy rzut oka nie wszystkie drivery są elementami bezpośrednio połączonymi z emocjonalnymi aspektami pracy, jednak tak naprawdę każdy z nich jest silnie powiązany z tym, jak pracownik się czuje, jakie emocje wiążą się z jego pracą, z tym co robi. Na inteligencję emocjonalną mają wpływ wszystkie z nich pojedynczo, jak i ich cały zestaw. Należy zwracać uwagę na takie aspekty, zadawać sobie, ale i innym odpowiednie pytania, badać emocje. Ma to duże znaczenie i jest nieodłącznym elementem budowania zaangażowania emocjonalnego pracowników. Aspekt inteligencji emocjonalnej jest niezbędny do zrozumienia innych ludzi i sprawnego zarządzenia zespołem.

Dlatego właśnie każdemu z tych driverów należy przyjrzeć się dokładniej, zastanowić, jak można poprawić ich pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników. Należy także zawsze pamiętać o tym, jak kluczowe są emocje w miejscu pracy i dbać o nie m.in. poprzez rozwijanie kompetencji, jaką jest właśnie Inteligencja Emocjonalna w pracy. Pracę nad emocjami pracowników należy zacząć od regularnego badania ich bieżącego zaangażowania w wymiarze emocjonalnym. Takie badanie umożliwia platforma Enpulse!

Umów się na 30-minutową rozmowę i dowiedz się więcej o zaangażowaniu w wymiarach Emocjonalnym, Motywacyjnym i Racjonalnym.

Umów się na rozmowę

Magda Pietkiewicz
Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i zgarnij darmowe Ćwiczenia na obniżenie poziomu stresu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zmotywowani.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Administratora danych w celach marketingowych Administratora polegających na wysyłaniu na podany adres e-mail jego materiałów marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać swoją zgodę.

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.