Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Magdalena Pietkiewicz
6 minut czytania

Zaangażowanie pracowników ma kluczowy wpływ na funkcjonowanie firmy oraz jej realne szanse na osiągnięcie sukcesu. Według badań przeprowadzonych przez Hay Group w roku 2009, organizacje, w których odnotowuje się wysoki poziom zaangażowania pracowników, odnotowują 2,5 raza większy wzrost dochodu w porównaniu z organizacjami o niskim poziomie zaangażowania. Co więcej, ma to również wpływ na poziom satysfakcji klientów, który jest o 22% wyższy w firmach, w których poziom zaangażowania kadry jest wysoki.

Osoba zaangażowana w wykonywaną pracę to przede wszystkim osoba zmotywowana, która chętnie wykonuje swoje zadania i jest przy tym proaktywna i efektywna w swoich działaniach. Efektem jest zadowolenie każdej ze stron, zarówno pracownika, jak i pracodawcy i klienta.

Czym dokładnie jest zaangażowanie pracownika i jak możemy wpłynąć na poprawę tego czynnika? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na te pytania.

Czym jest zaangażowanie?

Jeszcze do niedawna, aby sprawdzić efektywność kadry oraz ogólną atmosferę panującą w firmie, skupiano się na badaniach satysfakcji pracowników. Obecnie coraz więcej organizacji bada poziom ich zaangażowania. Czym się różni zaangażowanie od satysfakcji? Zauważono, że zaangażowanie w pracę idzie w parze z efektywnością, czego nie zawsze można powiedzieć o poziomie satysfakcji. Pracownik usatysfakcjonowany często „osiada na laurach”, czuje się bezpiecznie w swojej strefie komfortu i nie działa proaktywnie.

O zaangażowaniu pracowników obecnie mówi się coraz więcej. Sprawdźmy zatem co kryje się pod tym pojęciem. Zaangażowany pracownik firmy to przede wszystkim osoba mocno zmotywowana do pracy, która z chęcią wykonuje powierzone zadania, przedstawia pomysły, zadaje pytania i szuka rozwiązań. Często osoba taka wpływa w sposób pozytywny na mniej zaangażowanych pracowników organizacji. Nie bez znaczenia są tutaj również czynniki takie jak: relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wysokość wynagrodzenia, dodatkowe benefity, środowisko pracy oraz wiele innych, które mogą przyczynić się do zwiększenia lub zmniejszenia poziomu zaangażowania pracowników.

Badanie Zaangażowania pracowników – przeprowadzisz dzięki platformie Enpulse.

Czym jest motywacja?

Aby zrozumieć dlaczego zaangażowanie pracowników jest tak bardzo ważne, należy wpierw sięgnąć do źródła, a zatem do pojęcia „motywacji”. Wiele osób między zaangażowaniem a motywacją stawia znak równości. Jednak nie są one synonimami. Motywacja jest siłą, która prowadzi nas do celu. Stopień motywacji ma bezpośredni wpływ na poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz na efektywność wykonywanej pracy. Możemy wyróżnić jej dwa typy: motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Tą płynącą od wewnątrz wspomagają takie czynniki jak uznanie przełożonego, osobiste osiągnięcia oraz możliwość awansu pracownika. Zewnętrznym motywatorem będzie z kolei dobre wynagrodzenie, relacje międzyludzkie oraz przyjazne środowisko pracy.

Niestety częstym powodem niskiego zaangażowania załogi jest brak odpowiedniej motywacji, a zatem niespełnienie któregoś z wymienionych wyżej czynników.


Co wpływa na zaangażowanie pracowników?

Problemy z utrzymaniem wysokiego zaangażowania wśród kadry dotykają wielu firm. Za taki stan rzeczy odpowiada wiele czynników, które nie spełniają różnorodnych oczekiwań pracowników. Zidentyfikowanie czynników wpływających na poziom zaangażowania kadry to pierwszy krok do zmiany na lepsze. Poniżej wymieniamy kilka najważniejszych z nich, które warto przeanalizować i zweryfikować w swojej firmie. Zaangażowani pracownicy są kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa. Nie tylko sumiennie wywiązują się z powierzonych zadań, ale również w swojej pracy wykazują duże zaangażowanie i są bardziej kreatywni. Pracownik potrafiący włożyć dodatkowy wysiłek na rzecz realizacji celów organizacji jest kluczem do jej rozwoju.

Poziom dobrobytu pracowników

Nie da się ukryć, że jednym z kluczowych czynników mających wpływ na poziom motywacji i zaangażowania pracowników jest wysokość wynagrodzenia. Według analizy zaangażowania pracowników przeprowadzonej przez Instytut Macrothink, dla ponad 58% ankietowanych, dobrobyt ma pozytywny wpływ na ich zaangażowanie w pracy. Brak zmartwień związanych z problemami finansowymi w przypadku wystąpienia trudniejszych sytuacji życiowych powoduje, że osoba taka może łatwiej skupić się na wykonywanych zadaniach w miejscu pracy i realizować powierzone zadania bardziej efektywnie.

W przypadku pracowników, którym pracodawca oferuje pracownikom płacę niższą od tej, jaka obecnie obowiązuje na rynku, wzmaga się poczucie, że nie są traktowani poważnie. Podobny efekt może także spowodować brak znaczących benefitów i premii.

Możliwość rozwoju i awansu

Pracodawcy muszą pamiętać, że dla wielu osób bardzo ważny jest rozwój zawodowy i możliwość awansu. Jest to również element bardzo silnie motywujący.

Oprócz wzrostu wiedzy i umiejętności, u takiego pracownika wzrasta także zadowolenie. Spełniając jego różnorodne potrzeby poprzez oferowanie możliwości rozwoju sprawia, że pracownik ma jasno wytyczoną ścieżkę, którą może piąć się w górę, poszerzać swoje kompetencje i coraz bardziej spełniać się zawodowo, a co za tym idzie również zwiększać szansę na lepsze zarobki. Dzięki temu również wciąż podtrzymujemy poziom zaangażowania pracownika.

Nagrody i uznanie

Nie ma chyba takiej osoby na świecie, która nie lubi być doceniana. Podziękowanie dla konkretnych pracowników za ich trud i zaangażowanie oraz efekty ich ciężkiej pracy, to tak niewiele, a jednak bardzo dużo! Jest to z pewnością jedna z kluczowych korzyści pozapłacowych, jaka ma wpływ na zaangażowanie podczas pracy wykonywanej w firmie.

Doceniony pracownik jest bardziej zmotywowany i bardziej efektywny w tym co robi, a jednocześnie wzrasta również jego lojalność wobec firmy.

Środowisko pracy

Jednym z częstszych powodów braku zaangażowania pracowników jest niewłaściwie przystosowane środowisko pracy. Jest to w końcu miejsce, w którym spędzamy średnio 8 godzin dziennie. Ważne, by czuć się w nim bezpiecznie i komfortowo. Dobrze, gdy pracodawca zapewni nie tylko narzędzia pracy lecz również niewielkie udogodnienia, które sprawią, że będziemy mogli bez trudu skupić się na pracy. Wygodny, regulowany fotel i biurko to podstawa w wielogodzinnej pracy przed komputerem. Aby pracownicy mogli się bez trudu skupić i pracować bardziej efektywnie warto również zapewnić im dostęp do kawy, herbaty i zdrowych przekąsek.

Relacje ze współpracownikami

Nie mniejsze znaczenie będą miały tutaj również relacje ze współpracownikami. Niejednokrotnie złe podejście przełożonych, atmosfera zawiści oraz niezadowolenia wśród współpracowników, może skutkować brakiem motywacji, spadkiem poziomu zaangażowania i doprowadzić do zniechęcenia i ostatecznie rezygnacji. O wiele przyjemniej jest pracować w miejscu, gdzie panuje miła i ciepła atmosfera zaufania. Czujemy się wtedy bezpieczniej i bardziej komfortowo, a do pracy przychodzimy chętniej, gdyż wiemy, że przebywamy w środowisku przyjaznych nam osób.

Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?

Z punktu widzenia pracodawcy, odpowiedź wydaje się być bardzo prosta. Warto dbać o wzrost zaangażowania pracowników przede wszystkim ze względu na dobro firmy. Z badania Aon Hewitt wynika, że 5% wzrost zaangażowania wśród pracowników firmy, skutkuje 3% zwiększeniem przychodu organizacji w roku następnym.

A zatem poza korzyściami dla samego pracownika, wysoki poziom jego zaangażowania niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści dla organizacji. Według różnych badań osoba zaangażowana w swoją pracę:

Zaangażowany pracownik wykonuje swoją pracę lepiej, jest bardziej efektywny i innowacyjny, a dostrzegając problemy w firmie, szuka rozwiązań. Należy zatem w pierwszej kolejności zatroszczyć się o to, by poziom jego motywacji do pracy utrzymywał się na wysokim poziomie. Spełnienie czynników wymienionych wyżej powinno dać pracodawcy gotowy plan działania. Aby sprawdzić poziom zaangażowania swoich pracowników, niezbędne są przeprowadzane cyklicznie badania zaangażowania pracowników, które wykonasz w naszej platformie Enpulse.

romb
fala

Wykorzystaj naszą technologię do
zbudowania zaangażowanego zespołu

Możesz za darmo przetestować wszystkie funkcje Enpulse przez 14 dni.
wypróbuj za darmorombkrzyżykkrzyżyk

Dlaczego warto dbać o wysoki poziom zaangażowania pracowników?

Z punktu widzenia pracodawcy, odpowiedź wydaje się być bardzo prosta. Warto dbać o wzrost zaangażowania pracowników przede wszystkim ze względu na dobro firmy. Z badania Aon Hewitt wynika, że 5% wzrost zaangażowania wśród pracowników firmy, skutkuje 3% zwiększeniem przychodu organizacji w roku następnym.

A zatem poza korzyściami dla samego pracownika, wysoki poziom jego zaangażowania niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści dla organizacji. Według różnych badań osoba zaangażowana w swoją pracę:

Zaangażowany pracownik wykonuje swoją pracę lepiej, jest bardziej efektywny i innowacyjny, a dostrzegając problemy w firmie, szuka rozwiązań. Należy zatem w pierwszej kolejności zatroszczyć się o to, by poziom jego motywacji do pracy utrzymywał się na wysokim poziomie. Spełnienie czynników wymienionych wyżej powinno dać pracodawcy gotowy plan działania. Aby sprawdzić poziom zaangażowania swoich pracowników, niezbędne są przeprowadzane cyklicznie badania zaangażowania pracowników, które wykonasz w naszej platformie Enpulse.

Magda Pietkiewicz Współtwórca platformy Enpulse

Rekomendowane artykuły

Zapisz się do newslettera i otrzymuj nasze darmowe materiały o zaangażowaniu pracowników

Dziękujemy!

Od teraz nie ucieką Ci żadne informacę dotyczące zaangażowania pracowników!
Oops! Coś poszło nie tak. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś swój adres email.